2017. december hónap bejegyzései

Szűz Mária, Isten anyja

Testvérem! Újév napján – nem véletlenül – az ároni áldást
olvassuk az olvasmányban. A próféták, de különösen Jézus tanítása
alapján valljuk, hogy mi nem vagyunk «önjáróak», hanem
szükségünk van Atyánk gondviselésére, Isten áldására. A mai
válaszos zsoltár – a hatvanhatodik – ennek felismerésében segít
minket.
Már a zsoltárra adott válasz, ami a zsoltár második verse, erre
figyelmeztet: „Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket.”
Könyörületessége miatt bízhatunk Atyánk áldásában. „Megismerjék
a földön utadat.” A Te utad, természetesen Hozzád vezet, a Te utad, a
Te javaidban részesít minket. Jézus világosan tanítja: „Én vagyok
az út…” (Jn 14,6) „Te vezérled őket a földön.” A teremtéstörténetben
az 5. és a 6. nap olvassuk: „Isten megáldotta…” A földi élet
gazdagságát, termékenységét Istennek köszönhetjük. Ő vezérel
minket a földön. Megismerjék „üdvösségedet az összes nemzetek.”
Isten áldása feladatot is tartalmaz. A misszió nem csak az
egyháziak feladata, hanem mindenkié. A válaszos zsoltár utolsó
versében így imádkozunk: „Áldjon meg minket az Isten, félve tisztelje
őt a föld minden határa.” Ha Urunk megáld minket, az a mi feladatunk
is, hogy áldás legyünk embertársaink életére.
Testvérem! Vegyük komolyan feladatunkat! LEGYÜNK IGAZI PAPI
NEMZET, MELY ÁLTAL ÁLDÁST NYER A FÖLD MINDEN NÉPE!

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Szent Család, Jézus, Mária, József

Testvérem! Az Úr Jézus születésnapja után, olyan természetes,
hogy családjáról is megemlékezünk. Szentcsalád ünnepén pedig
eszünkbe juthatnak a XXI. században élő családok. A család
intézménye olyan ősi, mint maga az emberiség. Sajnos korunkban
sok támadás éri létüket, pedig a mai szentmise szentírási szakaszai
egyértelműen bizonyítják, hogy a család eszménye teljesen megfelel
Isten akaratának. A 127. zsoltár is, melyet ma válaszos zsoltárként
énekelünk, erről tanúskodik.
Több mint kétezer évvel ezelőtt még a férfi szemszögéből nézték
mindezt. „Feleséged olyan, mint a termő szőlőtő.” Vagyis nagyon
értékes. Termékenysége a jövő záloga. Boldogságunk a következő
generációtól is függ. „A te házad bensejében.” Az asszony nem
rabszolgája a családnak, akinek az otthonon kívül van a helye, hanem
a családhoz tartozik. Ő a család tűzhelye. „Fiaid olyanok, mint az
olajfacsemeték, úgy veszik körül asztalodat.” Az olajfa sokak szerint a
bölcsesség, a kegyelem és az Istenbe vetett bizalom jelképe. Az olajfa
tövéből fakadnak az új hajtások. A családban felnövekedő
gyermekek tehát könnyebben elnyerik a bölcsesség, a kegyelem
és az Istenbe vetett bizalom ajándékát.
Testvérem! Ma a zsoltár válasz így hangzik: „Boldog ember, ki
féli az Urat, aki az Úrnak ösvényén halad.” Családi boldogságunkat
sokszor azért nem találjuk, mert lefelé, a földre nézve keressük. HA
FEL, ISTENRE TEKINTENÉNK, RÖGTÖN MEGTALÁLNÁNK AZT. A mai ünnep
ebben segítsen!

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.