Morandini Kristóf bejegyzései

Máriaremetei Karizmák ünnepe

Szeretettel hirdetjük kedves testvéreinknek a Pünkösdhétfőn, Máriaremetén megrendezésre kerülő Karizmák ünnepét.

A Karizmák Ünnepén Szentlélek-hívásra és tanúságtételekre is sor fog kerülni, valamint tájékoztató fog elhangzani a NEK-ről.

Az ünnepi szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros, prímás lesz.

Az esemény honlapja: http://kim.katolikus.net/

Évközi 15. vasárnap

Az emberi szónak hatalma van. Lenyűgöz vagy elcsábít, segít vagy tönkretesz. Akár tömegeket is mozgósíthat. Isten ajkának igéi természetesen hatékonyabbak: „nem tér vissza hozzám eredménytelenül.” (Iz 55,11b) A kezdetben elég volt egy „legyen” és létrejött a világ. Évszázadokon át a prófétai szó életben tartotta a Messiásba vetett reményt. Az idők teljességében pedig örök Szavát, az Igét küldte hozzánk Isten. Izajás próféta a mai olvasmányban Isten igéjét a csapadékhoz hasonlítja. Ahogy a hó előbb elolvad, és csak később táplál, úgy Isten üzenetének hatása sem érezhető azonnal, viszont biztos. Ahogyan az eső felülről érkezik, és a növényeket abban segíti, hogy az ég felé növekedjenek, úgy az Istentől érkező ige az embert Isten világába emeli. „Végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem.” (Iz 55,11c) Mi tudjuk már, hogy Isten Igéje maga Jézus Krisztus. Tanítása változtasson meg minket, ahogyan az eső „megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi” (Iz 55,10b) Legyünk engedelmes befogadói Isten üzenetének. Tanúskodjunk életünkkel Isten Igéjének hatékonyságáról! [D.F.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 33. vasárnap

Testvérem! A Szent István Társulat 30-as években kiadott Bibliájában, a lábjegyzetben a következőt olvassuk: «A 72. zsoltár egy jámbor lélek töprengése a fölött, hogyan lehet a gonoszoknak jó dolguk, míg a jámborok osztályrésze üldöztetés és nyomorúság.» Mai áldozási énekünk ennek a zsoltárnak szinte a summája: „Nekem jó az Istennel lennem, és az Úristenbe helyeznem bizakodásom.” (28a)

A zsoltáros tehát így oldja meg a kérdést: „Nekem jó az Istennel lennem.” Szent Ágoston erről a mondatról ekképpen elmélkedik: «Ez minden jó foglalata. Többet akartok ennél? – Sajnálom azokat, akik többet akarnak. Mi többet akartok, testvérek? Az Istenhez ragaszkodásnál nincs jobb, ha színről színre látjuk őt.» „Az Úristenbe helyeznem bizakodásom.” «Hánynak-vetnek a hullámok, vesd ki előre a horgonyt. Még nem jelenlét által ragaszkodol; a remény által ragaszkodj!»

Testvérem! Minden jó foglalata az Istennel való együttlét. Ez tökéletesen majd a mennyországban valósul meg, de már most is ízelítőt kaphatunk belőle. Ennek legtökéletesebb formája a szentáldozás. Fakadjon nyugodtan lelkünkből a gondolat: Nekem jó Jézussal lennem a szentáldozásban, és az Oltáriszentségbe helyeznem bizakodásom. AZ EUKARISZTIÁBAN VELÜNK LAKÓ JÉZUS! TANÍTS MEG MINKET ARRA , HOGY NAGYOBB VÁGYUNK NEM LEHET ANNÁL, MINTHOGY VELED LEGYÜNK . HIGGYÜK EL , EZ MÁR NEM CSAK A REMÉNY ÁLLAPOTA , HISZEN TE VALÓSÁGOSAN A SZÍVÜNKBE KÖLTÖZÖL .
[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.