plébános bejegyzései

Évközi 5. vasárnap

Nehezen tudjuk elképzelni, hogy Jézus is panaszkodott volna. Bár egy olyan világban élt ő is, amely bőven adott okot kortársainak, hogy kifejezzék elégedetlenségüket az egyházi elöljárókkal és a világi hatóságokkal szemben egyaránt, mégis feltűnő, hogy sem az evangéliumi elbeszélések, sem a többi újszövetségi írások nem hordozzák magukon a „megterhelt ember” jegyeit, hanem egy új perspektívában láttatják a valóságot. Ugyan meg van fogalmazva egyértelműen e földi élet szenvedése is az Újszövetségben, de a krisztusi reménységgel élő ember már másként tekint a földi életre, így a veszteséggel járó változásra is. Az egyházunk által tolmácsolt Örömhír, valamint a szentségek kegyelmi forrásai azáltal tudnak számunkra is új perspektívát nyitni, hogyha nem kényszernek éljük meg az Úrral való találkozást. Krisztus azért vállalta a szenvedést és a kereszthalált, hogy felragyogtassa előttünk az örök életet.

József atya

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 4. vasárnap

Kedden, február 2-án Urunk bemutatásának az ünnepe lesz, közismert nevén Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. A mi Urunk Jézus Krisztus bemutatását ünnepeljük. A gyermek Jézust, a világ Világosságát karjában vitte a Szűzanya a jeruzsálemi templomba, és ott a Messiásra váró öreg Simeon kezébe adta át. Ennek emlékére hordozzuk kezünkben a szentelt gyertya lángját, amely egyben emlékeztet bennünket arra is, hogy keresztségünknél fogva „az örök világosság hordozói” vagyunk ebben a világban.

József atya

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 3. vasárnap

Ma Isten igéjének a vasárnapja van, és egyben az ökumenikus imahét záró napja is. Őszinte szívvel kérjük az Úr kegyelmét, hogy az egész esztendő folyamán valóra tudjuk váltani az egységre való törekvésünket. Hétfőn, január 25-én ünnepeljük Szent Pál apostol megtérésének ünnepét, közismert nevén Pálfordulás napját. A Krisztus egyházát üldöző Saulból az Evangélium legelszántabb apostola lett. A mi életünkben az egyház iránti elköteleződésünk mikorra tehető? Ez az ünnep nem csak Pál személyét hozza közelebb hozzánk, hanem a mi Isten-kapcsolatunkat is új megvilágításba helyezi: Mi az a radikális változás, ami az Istennel való személyes kapcsolatomból fakad, amihez másként viszonyulok most, mint korábban?

József atya

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.