plébános bejegyzései

Nagyböjt 2. vasárnapja

Amikor az apostolok – akiket Jézus kiválasztott, és csak velük felment egy magas hegyre – bepillantást kaptak Isten dicsőségébe, olyannyira élik át az Isten közelségéből adódó örömet, hogy megfeledkeznek önmagukról. Ott akarnak maradni a hegyen, Jézusnak, Mózesnek meg Illésnek is készek készíteni egy-egy sátrat, de a maguk sorsáról megfeledkeznek gondoskodni. Ez a magatartás elég szembetűnő abban a kontextusban, hogy előtte is, és utána is maguk között arról tanakodnak, hogy ki nagyobb közülük. Amint megtapasztalják Isten közelségét, már megfeledkeznek önmagukról. Istenben vetett hitünk mércéje egyben a ráhagyatkozás mércéje is. Így válik érthetővé számunkra is Ábrahám hite, amely hitre mi is kaptunk meghívást.

József atya

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Nagyböjt 1. vasárnapja

Nagyböjtben nagyobb figyelmet fordítunk a Jézus Krisztus kínszenvedésén való elmélkedésre, valamint a testi és lelki jócselekedetek gyakorlására. A szenvedéstörténet megdöbbentő valóságot tár elénk a Jézust kísérő emberekről: a „csodaváró nép” nem elégszik meg az addig kapott bizonyossággal, hanem kíváncsian várja, hogy „vajon önmagát meg tudja-e szabadítani?” (vö. Mt 15,31). De hiszen éppen azért jött, hogy önmagát feláldozva bennünket szabadítson meg. Az igazi csoda nem a mulandó betegségtől való szabadítás, hanem az örök kárhozattól való megmentés. Ehhez elengedhetetlen a mi őszinte bűnbánatunk, hiszen csak ezáltal válunk alkalmassá, „hogy megérthessük minden szentekkel együtt, mi a szélessége és hosszúsága, a mélysége és magassága az Isten jóvoltának.” (Ef 3,18)

József atya

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 6. vasárnap

Ám az, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot” – olvashatjuk a mai evangéliumban. Talán a mi életünkben is igaz, hogy a gondok és a nehézségek jelentős része nem a természeti csapások vagy a betegségek miatt vannak, hanem az emberi öntörvényűség miatt. Pál apostol ezt írja Krisztusról: „Megalázta magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig.” (Fil 2,8), rólunk pedig azt írja, hogy Isten „Szeretetből eleve arra rendelt (bennünket), hogy – akaratának tetszése szerint – Jézus Krisztus által fogadott fiaivá legyünk…” (Ef 1,5). Tekintsük a földi életünket olyan tanulási időszaknak, aminek tétje az örök boldogság.

József atya

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.