Vasárnapi gondolatok kategória bejegyzései

Pünkösdvasárnap, a Szentlélek kiáradása

Pünkösd ünnepén arra emlékezünk, hogy az apostolokat „betöltötte a Szentlélek” (ApCsel 2,4). A reményünk pedig az, hogy mi is találkozhatunk a Vigasztalóval. Elmélkedjünk és tanuljunk tehát az első Pünkösd eseményeiből. Ha mi is úgy készülünk a Lélek kiáradására, mint a tanítványok, akkor bízhatunk, hogy bennünk is azokat a gyümölcsöket termi, mint őbennük. „Amikor elérkezett Pünkösd napja, a tanítványok mind együtt voltak.” (ApCsel 2,1) Ne zárkózzunk külön világunkba, ha a Szentlélekkel akarunk találkozni, hanem a közösségben keressük Őt. A lélek eljövetelének szimbólumai is tanítanak minket. Az első a zúgás és a szélvihar (Vö.: ApCsel 2,2). A Vigasztaló segíteni akarja külső és belső életünket. Engedjünk, hogy nehézségeinkben felfrissítsen és vitorláinkba kapva elevenekké tegyen bennünket. A másik jel a lángnyelvek (Vö.: ApCsel 2,3). A tűz Istennek jele, amely eléget minden lim-lomot. De a tűz világít és melegít is. A szeretetlenség jégverméből a Szentlélek fénye és melege vezessen minket a szeretet útjára. Pünkösd csodája, hogy „mindegyikük úgy hallotta, hogy az apostolok az ő nyelvükön beszélnek.” (ApCsel 2,6) Bízzunk abban, hogy ma is megérthetik egymást a különböző generációkban élő emberek. Ha a szeretet Lelke vezet, ma is megújulhat a föld színe. Szép ünnepet mindenkinek!

[D.F.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Urunk Mennybemenetele

Jézus három évig volt együtt tanítványaival. Ennyi idő alatt sok mindent megtanultak az apostolok, de nem lettek önállóak. A Mester tudta, hogy hamarosan „tanítványai szeme láttára” (ApCsel 1,9) égbe száll, egyedül hagyja őket. Felkészítette ezért őket feladatukra. Jézus negyven napon át böjtölt a pusztában, amikor küldetésre felkészült. A mai olvasmányban ezt halljuk: Jézus „negyven napon át megjelent tanítványainak, és beszélt az Isten országáról.” (ApCsel 1,3) Ez azonban nem lehet elég. Először „várjuk meg, amíg beteljesedik, amit az Atya ígért.” (ApCsel 1,4) „Ha majd leszáll rátok a Szentlélek, elnyeritek erejét, és tanúságot tesztek rólam.” (ApCsel 1,8) Nem «egyedül», hanem csak a Lélekkel együtt tudjuk teljesíteni mindennapi feladatainkat. A II. Vatikáni Zsinat óta sokat beszéltünk arról, hogy felnőtt módon kell keresztényeknek lennünk. Keressük azt a módját, hogy megértsük, hogy mit is akar tőlünk Jézus. Értsük meg és keressük meg az élet útját. Ne ragadjunk meg itt meg, hanem Jézus akarata szerint a Szentlélekkel együtt, a testvéri közösségben tegyünk tanúságot Krisztus feltámadásáról.

[D.F.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.