Vasárnapi gondolatok kategória bejegyzései

Évközi 29. vasárnap

A misszió hallatán a legtöbbször talán az olyan távoli országokra gondolunk, ahol a misszionáriusok embert próbáló körülmények között küzdenek az őserdő vagy a sivatag kihívásaival. Kétségtelen, hogy elismerésre méltó azok áldozatvállalása, akik ilyen körülmények között viszik el a távoli népekhez Isten kinyilatkoztatott tanítását, de nem feledkezhetünk meg a környezetünkhöz szóló küldetésünkről sem. Keresztségünknél fogva, ami által Krisztus egyházának lettünk a tagjai, az apostoloknak szóló krisztusi küldetés: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” (Mk 16,15) egyben nekünk is szól. A mai kor embere éppúgy éhezi és szomjazza az igazságot, és ugyanúgy vágyik a békére és a tiszta szeretet megismerésére, de a megértés hiánya miatt a gonosz kifosztja őt: „Amikor valaki hallja a mennyek országának igéjét, és nem érti, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami szívébe van vetve: ez olyan, mint akinél az útfélre hullott a mag.” (Mt 13,19). Bár sokakról mondhatnánk, hogy a családi háttere és a neveltetése lehetőséget biztosít számukra az Örömhír megismerésére és annak megértésére, sok keresztény mégis milyen borúlátó, és a szíve aggódással és reménytelenséggel van tele. Ezért fontos tudnunk, hogy amikor Jézus azt mondja apostolainak, hogy „Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek.”, azt nekünk is mondja, valamint hozzá teszi: „Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja.” (Jn 14,27). Az Úr békéjével a szívünkben akarjunk élni, és ily módon is hirdessük a világnak Isten üdvözítő szeretetét!

József atya

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 28. vasárnap

Október hónapja, a május hónaphoz hasonlóan, Mária hónapja. Egyházunk arra hív, hogy ezekben a hetekben különös figyelmet fordítsunk Mária személyére, imáinkban szemléljük életének egy-egy eseményét. A rózsafűzér imádkozása egyik módja annak, hogy üdvösségünk történetének egy-egy kiemelkedő eseményén elmélkedjünk, ezt az üdvösséget pedig megváltó Krisztusunk hozta el nekünk szenvedése, halála és feltámadása által. Édesanyja, Mária a maga lelkületével és életvitelével meghatározó módon segítette Fiát ebben a küldetésében. Amikor Máriát megszólító imáinkban üdvösségtörténetünk egy-egy eseményét idézzük fel, egyben kifejezzük a hálánkat és elköteleződésünket a Jóisten iránt, akinek irgalmas szeretetén való elmélkedés békével tölti el a szívünket.

József atya

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 27. vasárnap

2015-ben zárult le plébániánk zsinatolása, amelynek célja, hogy Esztergomban 1992-’94-ben tartott egyházmegyei zsinaton megszületett elhatározásokat a plébánia szintjén is megvalósítsa. Annak a lelkesedésnek a parazsát szeretnénk nem csak emlékként megőrizni, hanem belőle a folytatáshoz erőt meríteni. „Minden közösség akkor válik érett közösséggé, (1) ha van identitás-tudata, vagyis vannak közösen elfogadott céljaik, álmaik, tudják merre kellene tartani, (2) ha reálisan ismerik a helyzetüket, és (3) ha tagjai aktívak, elkötelezettek a közös célok megvalósítása érdekében.” – olvashatjuk a zsinatolás záró dokumentumában. Ezek mind egybecsengenek azzal, amit a mai szentírási részekben is olvashatunk, hogy Isten azért adja nekünk az ő országát, hogy termést hozzunk. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy Krisztussal és az ő Egyházával egyek legyünk, amire Pál apostol így buzdít a mai szentleckében: „Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt váltsátok is tettekre, és veletek lesz a béke Istene!

József atya

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.