Vasárnapi gondolatok kategória bejegyzései

Nagycsütörtök, szentmise az utolsó vacsora emlékére

Testvérem! Nagycsütörtök az első szentmise, az utolsó vacsora emléknapja. Ma ezért a szentmise csúcspontjáról, az átváltoztatásról elmélkedjünk. Ennek szövege nem egyezik meg egészen a Szentírásban találhatóval. A tudósok ezt azzal magyarázzák, hogy a liturgia szövege régebbi a Szentírásnál. Az elfogadott szövegen pedig már akkor sem volt szabad változtatni. Az elbeszélő rész után a pap személye teljesen háttérbe szorul. Krisztus maga változtatja át a kenyeret és a bort. Ő a másnapi áldozatára is utal: „Ez a vér … kiontatik…” Nem csodálkozhatunk tehát azon, hogy a szimbolikus magyarázók az átváltoztatásban mindig az Üdvözítő halálának jelképét látták. Hiszen akinél a test és a vér külön van, az halott. Jézus a szentségi színek alatt valóságosan megjelenik oltárainkon. Ennek komolyan vétele a tiszteletadás egyre több formáját indította el a szentmisében. Először csak a kis Úrfelmutatást ismerték, ami a kánon végén van. Csak a XIII. században vált általánossá a test és a vér külön felmutatása. Ebben az időben kezdenek el csöngetni is. A tömjénezést a XIV. században vezették be. V. Pius pápa 1570-ben rendelte el, hogy a pap hajtson térdet. Ilyenkor harangozni is szoktak, hogy az otthon maradottak is értesüljenek róla: Jézus eljött közénk!
Testvérem! Ezalatt hogyan viselkedjünk? Aki tud, az térdeljen. Aki nem tud, az tiszteletét felállással mutassa ki. De az Úrfelmutatásban ne csak a hitből fakadó imádás lehetőségét lássuk. Vegyük észre, a pap a feláldozott Bárányt mutatja be az Atyának. Tegyük mindannyian ezt, és mutassuk ki ezzel, hogy a szentmisében az áldozatbemutatás az elsőrangú feladat, a színek imádása csak ezután következik.

[†M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Ajánlott linkgyűjtemény a húsvéti időszakra

Kedves Testvérek!

Az alábbi linkek megosztásával szeretnénk segíteni a húsvéti időszak ünneplését:
(A lista folyamatosan frissülni fog!)

Meghívó krisztinás virtuális nagyböjti lelkinapokra – Boldvai Márton Bertalan premontrei szerzetes

A böjtről – Triduum 1.
Az alamizsnáról – Triduum 2.
Az imádságról – Triduum 3.

Krisztinavárosi Plébániatemplom 2002. évi nagyheti szertartásai

Krisztinavárosi Plébánia: Máté passió hangfelvétel 2017-ből

Urunk szenvedésének vasárnapja, virágvasárnap

Testvérem! Virágvasárnap liturgiájához egyértelműen hozzátartozik a «hozsanna» felkiáltás. Eredeti jelentése: „Segíts hát!” vagy „Légy üdvösségünk!” Ebből a könyörgő szóból később Istent, vagy a királyt köszöntő diadalkiáltás lett: „Üdv neked!” Sem a latin, sem a görög liturgia nem fordította le ezt a szót, hanem héber alakjában megőrizte, mert sokkal több a tartalma, mint az eredeti jelentése. (Elgondolkodhatunk a „Dicsőség a magasságban” és a „Hozsanna a magasságban” kifejezések hasonlóságán.)
A tömeg, amikor Virágvasárnap a szamárháton bevonuló Jézust köszönti (Vö: Mt 21,9), igazából a zsoltár imádságát idézi. (Vö: 117,25k) A mai nap liturgiájában ez így hangzik fel: „Hozsanna, Dávid fia, néked: … A nép vígan áldja királyát: Hozsanna a magasságban.” Jézus azért jött a szent városba, hogy meghaljon az emberekért. Minden szentmisében, mielőtt Krisztus áldozata megjelenítődik, elhangzik az ének: „Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban.” Ekkor a virágvasárnapi bevonulásra emlékezve, köszöntjük a köztünk megjelenő Üdvözítőt. Testvérem! A hagyomány szerint I. Sixtus pápa (†128) rendelte el a «hozsanna» éneklését. A II. század második negyedében keletkezett Didakhé is említi már: „Hozsanna Dávid Istenének. Aki szent, jöjjön, aki nem az, térjen meg!” (X. 6) Kísérjük el Jézust szenvedése útján. Engedjük őt egészen közel magunkhoz. Érkezzék meg mindennapi életünkbe is.

[†M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

CSALÁDI LITURGIA NAGYHÉTRE (Virágvasárnaptól Húsvétvasárnapig minden napra, minden napszakra)

Krisztusban Kedves Testvérek!

Mellékelten elérhető a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia segédanyaga a Nagyhét személyes és családi imádságaihoz.
Előkészítését a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet végezte.

Továbbá mellékeljük Barsi Balázs ferences atya által összeállított különleges imádsággyűjteményt, ami egyfajta “házi liturgia” a nagyhétre, azzal a céllal készítve, hogy otthon is tudjanak a családok ünnepelni, emlékezni és imádkozni.
A gyűjtemény Virágvasárnaptól Húsvétvasárnapig tart és minden napra van benne ajánlás.

Nagyon szép Virágvasárnapot és áldott Nagyhetet kívánok mindenkinek!

Imával: Flavio atya

Családi liturgia Nagyhétre
Segédanyag személyes és családi imához NAGYHÉT – 2020