Évközi 27. vasárnap

2015-ben zárult le plébániánk zsinatolása, amelynek célja, hogy Esztergomban 1992-’94-ben tartott egyházmegyei zsinaton megszületett elhatározásokat a plébánia szintjén is megvalósítsa. Annak a lelkesedésnek a parazsát szeretnénk nem csak emlékként megőrizni, hanem belőle a folytatáshoz erőt meríteni. „Minden közösség akkor válik érett közösséggé, (1) ha van identitás-tudata, vagyis vannak közösen elfogadott céljaik, álmaik, tudják merre kellene tartani, (2) ha reálisan ismerik a helyzetüket, és (3) ha tagjai aktívak, elkötelezettek a közös célok megvalósítása érdekében.” – olvashatjuk a zsinatolás záró dokumentumában. Ezek mind egybecsengenek azzal, amit a mai szentírási részekben is olvashatunk, hogy Isten azért adja nekünk az ő országát, hogy termést hozzunk. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy Krisztussal és az ő Egyházával egyek legyünk, amire Pál apostol így buzdít a mai szentleckében: „Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt váltsátok is tettekre, és veletek lesz a béke Istene!

József atya

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.