Advent 3. vasárnapja

Ha egy telefont, egy autót, vagy más ipari terméket kezdünk el használni, előbb-utóbb szeretjük megismerni annak egyedi tulajdonságait, és a tényleges kapacitását. A Teremtő arra biztat bennünket, hogy fedezzük fel a saját tulajdonságainkat is, és „maximális kapacitásunk” szerint éljünk. Ehhez azonban, mint ahogy az ipari termékeknél is szükség van energiaforrásra, úgy számunkra is szükségünk van kegyelmi forrásokra. Azt tapasztaljuk, hogy a magunk adottságai és tudása még kevés ahhoz, hogy teljes életet tudjunk élni. A mai vasárnap, a Gaudete vasárnap feltárja számunkra a Teremtő szándékát. Az ÉLET nem csak annyi, amennyit a tapasztalati világunk meríteni tud belőle, hanem annál sokkal több. A Messiás küldetése nem pusztán a földön megtapasztalt igazságtalanság „kiigazításáról” szól, hanem az élet teljességére való meghívásról is: a teremtett világ (és benne az ember) teljes harmóniára van rendeltetve, és erre mi is meghívást kaptunk. Ennek ismeretében, az Istenbe vetett hit reményünk és örömünk forrásává tud válni. Ne engedjük, hogy a gonosz kifosszon bennünket, és reményvesztetté válva az életet legfeljebb „csak elszenvedni” kényszerüljünk, hanem kérjük az Úrtól a hit ajándékát, hogy szívünk örömmel és reménnyel teljen el.

József atya

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.