Advent 4. vasárnapja

Testvérem! Ádventben az ószövetségre emlékezünk. Eszünkbe jut, hogy Jézus a messiási ígéretek beteljesítője. A mai olvasmányban is szerepel egy messiási ígéret. A próféta által az Úr ezt üzeni Dávidnak: „Házad és királyságod örökre fennmarad” (2Sám 7,16). A 88. zsoltárt,
amiből a mai válaszos zsoltárt vesszük, a Szentírás magyarázók szerint a zsidó nép egyik elvesztett csatája után írták. Arról beszél, hogy Isten mégis biztosan megtartja ígéreteit.

„Választottammal szövetséget kötöttem, megesküdtem szolgámnak, Dávidnak.” Az emberek igazmondásukat esküvel erősítik meg. Isten is ezt tette (Vö.: Zsid 6,16k), hiszen terve nem megváltoztatható. „Így szólít engem: ’Atyám vagy nékem’.” Ez egészen bizalmas kapcsolatra vall.
Ahogyan a tékozló fiú bátyjának mondja az apa: „Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tiéd” (Lk 15,31). Biztosan építhet rá. „Irgalma iránta örökké megmarad, szövetségem hűsége nem szűnik meg.” Mesterünk az új és örök szövetség (Zsid 13,20) megkötője. Ami pedig örök, annak nem lesz vége, az nem változik meg!

Testvérem! Isten ügyel választottjára. A Kiválasztott természetesen Jézus, de kiválasztott volt Dávid király is. Mi is kiválasztottak vagyunk. (Vö.: 2Tim 2,10) Így tehát Dávid királlyal együtt legyünk biztosak abban, hogy Isten teljesíti ígéreteit. Vele együtt adjunk hálát Urunknak és énekeljük a válaszos zsoltár válaszát: „HADD ÉNEKELJEM ÖRÖKKÉ URUNKNAK IRGALMAS
JÓSÁGÁT!”

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.