Évközi 11. vasárnap

A héten Jézus Szent Szívének az ünnepe volt. Amikor az alábbi imát imádkozzuk, kérjük az Úr kegyelmét azokért a családtagjainkért és szeretteinkért is, akik még elzárkóznak az Úrral való kiengesztelődés szentségétől, a szentgyónástól:

Urunk! Tekints irgalmasan hozzád könyörgő családodra, amely szívvel-lélekkel rád hagyatkozik és gondviselésedbe veti bizalmát! Maradj vele, éltesd és vezesd! Szabadítsd meg minden bajtól! Áraszd el Szent Szíved áldásával! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Hívek: Ámen.

József atya

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.