Évközi 25. vasárnap

Testvérem! A zsoltárok közül a 118. a leghosszabb. Úgynevezett alfabetikus zsoltár. 22 részből áll, mert a héber ábécének 22 betűje van. Egy-egy rész mindegyik sora ugyanazzal a betűvel kezdődik. A részeket egy protestáns szerző a tenger hullámaihoz hasonlítja, mely újra és újra megérkezik, mégis mindig más. Témája Isten törvénye, melyet minden hullám más és más oldalról mutat meg. Mai áldozási énekünk a zsoltár első részéből való: „Azt parancsoltad nekünk, hogy pontosan megtartsuk tanításodat. Adj jó irányt útjaimnak, hogy mindig akaratodat kövessem.” (4-5)
A zsoltáros üzenete nemcsak az Ószövetség törvényeire érvényes, hanem Megváltónk tanítására is. „Azt parancsoltad nekünk, hogy pontosan megtartsuk tanításodat.” Krisztus pedig ezt tanította: „Ez az én testem” (Lk 22,19). Fogadjuk hittel szavait. Áldozási énekünk így folytatódik: „Adj jó irányt útjaimnak, hogy mindig akaratodat kövessem.” Mesterünk az Eucharisztiával kapcsolatban az utat is megadta: „Ezt tegyétek az én emlékezetemre” (Lk 22,19)! A szentmisén tehát ne mint hallgatók, hanem mint tevékeny részvevők legyünk jelen.
Testvérem! Mai zsoltárunk első részéhez kapcsolódó oráció így szól: «Úristen, ki a boldogság pálmáját azoknak nyújtod, akik szeplőtelenek és törvényeidet keresik: tedd meg, hogy igazságaidat egyenes szívvel teljesítsük.» Ahogyan zsoltárunk eleje is említi, boldogságunkat akkor találjuk meg, ha igyekszünk teljesíteni Urunk akaratát. JÉZUSOM! SEGÍTS, HOGY MINDIG A TE UTAIDON AKARJAK JÁRNI. ÍGY VELED EGYÜTT BIZTOSAN MEGTALÁLOM BOLDOGSÁGOMAT.

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.