Évközi 5. vasárnap

Nehezen tudjuk elképzelni, hogy Jézus is panaszkodott volna. Bár egy olyan világban élt ő is, amely bőven adott okot kortársainak, hogy kifejezzék elégedetlenségüket az egyházi elöljárókkal és a világi hatóságokkal szemben egyaránt, mégis feltűnő, hogy sem az evangéliumi elbeszélések, sem a többi újszövetségi írások nem hordozzák magukon a „megterhelt ember” jegyeit, hanem egy új perspektívában láttatják a valóságot. Ugyan meg van fogalmazva egyértelműen e földi élet szenvedése is az Újszövetségben, de a krisztusi reménységgel élő ember már másként tekint a földi életre, így a veszteséggel járó változásra is. Az egyházunk által tolmácsolt Örömhír, valamint a szentségek kegyelmi forrásai azáltal tudnak számunkra is új perspektívát nyitni, hogyha nem kényszernek éljük meg az Úrral való találkozást. Krisztus azért vállalta a szenvedést és a kereszthalált, hogy felragyogtassa előttünk az örök életet.

József atya

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.