Húsvét 2. vasárnapja – AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

Tamás nem volt jelen, amikor feltámadása után Jézus első ízben jelent meg az egybegyűlt apostoloknak. A többiek eufórikus élménybeszámolója benne inkább fokozta a felgyülemlett kételyeket, semhogy eloszlatta volna azokat. Amikor Jézus másodszor jelenik meg az apostoloknak, Tamástól nem kéri számon, hogy miért nem volt együtt a többiekkel előző alkalommal. De még csak azt sem, hogy utána járt-e, hogy meggyőződjön az apostoltársaktól hallott események valódisága felől, hanem ugyanazt kínálja fel neki is, mint apostoltársainak: a hitben való megerősödést. Ugyan lehetősége lett volna ezt megélnie a többiek tanúságtétele alapján is, de a belső kételyek árnyékában ehhez nem volt elég ereje. „Ezeket pedig azért írták le, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hit által az ő nevében életetek legyen.” (Jn 20,31) Most, amikor János apostol tanúságtétele által mi is tudomást szerzünk Jézus feltámadásáról, az Úr minket is hív, hogy a kételyeink fogságából lépjünk ki a hit világosságára!

József atya

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.