Húsvét 4. vasárnapja, Hivatások vasárnapja, Anyák napja

Hivatások vasárnapján az olvasmányban Péter apostol első apostoli tevékenységről olvashatunk. Gondolkodjunk el azon, hogy Szent Péter hogyan veti ki a hálót. Az Apostolok Cselekedeteiben olvashatjuk: „Tudja meg Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Messiássá tette Jézust, akit Ti keresztre feszítettetek!” (ApCsel 2,36) Péter tanúságot tesz, hiszen abban az időben az „Úr” kifejezés csak Istent illette meg. „Számos egyéb szóval is biztatta és buzdította őket: «Meneküljetek ki e gonosz nemzedék közül!»” (ApCsel 2,40) „Mit tegyünk tehát, testvérek? Péter azt felelte: Tartsatok bűnbánatot.” (ApCsel 2,37) A buzdítás, a kérdezőnek választ adni, ugyancsak mindannyiunk feladata. A nemrég még Mesterét megtagadó Péter miért tud így tevékenykedni? Mert elnyerte a Szentlélek ajándékát. (Vö.: ApCsel 2,38) A Szentlélek nemcsak az apostolban, hanem a hallgatóságban is tevékenykedett. „Akik hajlottak szavára, megkeresztelkedtek.” (ApCsel 2,41). Kövessük mindannyian a Szentlélek útmutatását, és kérjük az aratás Urát, hogy a fiatalok tudják meghallani Isten papságra vagy szerzetesi szolgálatra hívó szavát.

[D.F.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.