Húsvét 5. vasárnapja

Május és április hónapban különös módon fejezzük ki szeretetünket a Szűz Anya iránt. A „Májusi ájtatosság”-ként ismert imádságban égi Édesanyánkat szólítjuk meg a Szentírásból merített különféle módokon, kérve az ő közbenjárását fiánál, Jézus Krisztusnál. Őseink számtalanszor megtapasztalták Szűz Anya hathatós segítségét, a mi templomunk és közösségünk is ennek bizonyítéka. Éljünk a lehetőséggel, és akár nagyobb áldozat árán is vegyünk részt ezeken az alkalmakon. Merjünk nagyobb jelentőséget tulajdonítani az isteni kegyelemnek, és ne csak „fogyasztói”, hanem annak kiesdői is legyünk. Ebben égi Édesanyánk, Szűz Mária segítségét is kérjük magunknak és szeretteinknek egyaránt.

József atya

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.