Húsvét harmadik vasárnapja

Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétert: »Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?«. Ő azt felelte: »Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek!«. Erre azt mondta neki: »Legeltesd bárányaimat!«. Majd másodszor is megkérdezte: »Simon, János fia, szeretsz-e engem?«. Azt felelte: »Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek!«. Erre azt mondta neki: »Legeltesd juhaimat!«. Aztán harmadszor is megkérdezte: »Simon, János fia, szeretsz-e engem?«. Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte őt: »Szeretsz-e engem?«, és azt felelte: »Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek!«. Ekkor így szólt: »Legeltesd juhaimat! Bizony, bizony mondom neked: amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál. Amikor azonban megöregszel, kiterjeszted kezeidet; más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod.«. Ezt pedig azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fogja meg-dicsőíteni az Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá: »Kövess engem!«.

(Jn 21,15–19)

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.