Krisztus, a mindenség Királya

Krisztust, a mindenség Királyát minden szentmisén megünnepeljük, különösképpen az alábbi módon juttatjuk ezt kifejezésre. Miután közösen elimádkozzuk a Miatyánkot, a pap így folytatja: „Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól; Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.”, a hívő közösség pedig feleli: „Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.”. Legyen ez a fohász hitvallásunk is a mindennapi életünkben.

József atya

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.