Krisztus a mindenség Királya, évközi 34. vasárnap

Testvérem! Mai áldozási énekünk olyan zsoltár részlete, amely a teremtett világról szól (28.). Egy református egzegéta szerint pogány környezetben keletkezhetett. A szent szerző – saját meggyőződésének megfelelően – alakít a himnuszon. A Teremtő szabadon rendelkezik teremtményével, a természettel. A kiragadott részlet, ezért ábrázolja királyként az Urat: „Az Úr királyként trónol mindörökké; az Úr békével áldja meg népét.” Szent Ágoston szerint «trónra ül és uralkodik bennük mindörökké». Ha szentáldozáshoz járulunk, ez egyértelműen megvalósul bennünk.

Amikor Jézus a teremtett világba lépett, az angyalok dicsőséget és békességet énekeltek. „Az Úr királyként trónol mindörökké.” Mivel a szentáldozáskor Emmánuel, velünk az Isten, feladatunk, hogy szavakkal és életünkkel is dicsőítsük Királyunkat. „Az Úr békével áldja meg népét.” Ez királyunk ajándéka: „Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek” (Jn 14,27). KRISZTUSOM! SEGÍTS, HOGY ILYENNÉ FORMÁLJON ENGEM MINDEN SZENTÁLDOZÁS. JUTTASSA ESZEMBE, HOGY TE VAGY AZ ÉN JÓSÁGOS KIRÁLYOM.

Testvérem! Egy évvel ezelőtt – amikor elkezdtem sorozatunkat – ezt írtam: «Most, amikor a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülünk, nagyon is gyümölcsöző lesz számunkra, ha az áldozási énekekről elmélkedünk.» Remélem, tudtam abban segíteni, hogy Megváltónkat méltóbban fogadjuk szívünkbe. Mindezért közösen adjunk hálát Urunknak!

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.