Plébánosi kinevezés

Örömmel hirdetjük, hogy Eminenciás és Főtisztelendő, Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek 2020. augusztus 1-jével Depaula Flavio Silvio plébániai kormányzó urat felmentette Budapest-Krisztinavárosi Havas Boldogasszony Plébánia vezetése alól, és plébánossá kinevezte Tampu Ababei József atyát, aki jelenleg a Budapest-Pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánia plébánosa.

József atya 1975. március 17-én született Bákóban (Bacau, Románia). Esztergomban, 2002. június 15-én szentelték pappá. Káplán volt Budapest-Erzsébetvárosban 2002-2006 között. Plébániai kormányzó volt a Budapesti-Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya plébánián 2006-2008-ig és plébános ugyanott 2008-2016 között. Plébános a Budapest-Pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve főplébánián 2016-tól mostanáig. Helyettes esperes volt a Rákosi Espereskerületben 2014-2015. Imádkozzunk érkező új plébános atyánkért!