Szűz Mária, Isten anyja

Testvérem! Újév napján – nem véletlenül – az ároni áldást
olvassuk az olvasmányban. A próféták, de különösen Jézus tanítása
alapján valljuk, hogy mi nem vagyunk «önjáróak», hanem
szükségünk van Atyánk gondviselésére, Isten áldására. A mai
válaszos zsoltár – a hatvanhatodik – ennek felismerésében segít
minket.
Már a zsoltárra adott válasz, ami a zsoltár második verse, erre
figyelmeztet: „Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket.”
Könyörületessége miatt bízhatunk Atyánk áldásában. „Megismerjék
a földön utadat.” A Te utad, természetesen Hozzád vezet, a Te utad, a
Te javaidban részesít minket. Jézus világosan tanítja: „Én vagyok
az út…” (Jn 14,6) „Te vezérled őket a földön.” A teremtéstörténetben
az 5. és a 6. nap olvassuk: „Isten megáldotta…” A földi élet
gazdagságát, termékenységét Istennek köszönhetjük. Ő vezérel
minket a földön. Megismerjék „üdvösségedet az összes nemzetek.”
Isten áldása feladatot is tartalmaz. A misszió nem csak az
egyháziak feladata, hanem mindenkié. A válaszos zsoltár utolsó
versében így imádkozunk: „Áldjon meg minket az Isten, félve tisztelje
őt a föld minden határa.” Ha Urunk megáld minket, az a mi feladatunk
is, hogy áldás legyünk embertársaink életére.
Testvérem! Vegyük komolyan feladatunkat! LEGYÜNK IGAZI PAPI
NEMZET, MELY ÁLTAL ÁLDÁST NYER A FÖLD MINDEN NÉPE!

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.