Urunk Mennybemenetele

Jézus három évig volt együtt tanítványaival. Ennyi idő alatt sok mindent megtanultak az apostolok, de nem lettek önállóak. A Mester tudta, hogy hamarosan „tanítványai szeme láttára” (ApCsel 1,9) égbe száll, egyedül hagyja őket. Felkészítette ezért őket feladatukra. Jézus negyven napon át böjtölt a pusztában, amikor küldetésre felkészült. A mai olvasmányban ezt halljuk: Jézus „negyven napon át megjelent tanítványainak, és beszélt az Isten országáról.” (ApCsel 1,3) Ez azonban nem lehet elég. Először „várjuk meg, amíg beteljesedik, amit az Atya ígért.” (ApCsel 1,4) „Ha majd leszáll rátok a Szentlélek, elnyeritek erejét, és tanúságot tesztek rólam.” (ApCsel 1,8) Nem «egyedül», hanem csak a Lélekkel együtt tudjuk teljesíteni mindennapi feladatainkat. A II. Vatikáni Zsinat óta sokat beszéltünk arról, hogy felnőtt módon kell keresztényeknek lennünk. Keressük azt a módját, hogy megértsük, hogy mit is akar tőlünk Jézus. Értsük meg és keressük meg az élet útját. Ne ragadjunk meg itt meg, hanem Jézus akarata szerint a Szentlélekkel együtt, a testvéri közösségben tegyünk tanúságot Krisztus feltámadásáról.

[D.F.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.