Nagyheti szertartások rendje

URUNK SZENVEDÉSÉNEK
VASÁRNAPJA
(VIRÁGVASÁRNAP)
április 2.
9:00 szentmise barkaszenteléssel és körmenettel
11:00 szentmise híveinkért
16:00 a templom nyitva csendes imádságra
18:00 szentmise utána vesperás
NAGYHÉTFŐ,
április 3.
8:00 szentmise
18:30 imalánc
NAGYKEDD,
április 4.
16:00 gyóntatás
18:00 szentmise utána imalánc
NAGYSZERDA,
április 5.
16:00 gyóntatás
18:00 szentmise utána imalánc
21:00 Lamentáció
NAGYCSÜTÖRTÖK,
április 6.
16:00 gyóntatás
17:00 rózsafüzér
18:00 szentmise az utolsó vacsora emlékére
21:00 Lamentáció
NAGYPÉNTEK,
április 7.
10:00 keresztút
utána csendes szentségimádás
11:00gyóntatás
15:00 nagypénteki liturgia
utána virrasztás a szentsírnál 21 h-ig
17:00 gyóntatás
21:00: Lamentáció
NAGYSZOMBAT,
április 8.
9:00 rózsafüzér
utána a szentsír látogatható egész nap
19:00 húsvéti vigília szentmise
HÚSVÉTVASÁRNAP,
URUNK FELTÁMADÁSA
április 9.
10:00 ünnepi szentmise, a végén feltámadási körmenettel

16:00 a templom nyitva csendes imádságra
18:00 szentmise utána vesperás
HÚSVÉTHÉTFŐ április 10.8:00 szentmise

Nagyheti szertartások rendje templomunkban – táblázat

Nagyheti szertartások a környező templomokban – táblázat