Imacsoportok

Plébániánkon több rózsafüzér imacsoport működik.

Az alábbi 3 csoport (kb. 70 fő) naponta imádkozik egy tized olvasót minden év elején előre meghatározott beosztásban.

A csoportok:
Tengernek Csillaga imacsoport
Szent László imacsoport
Avilai Szent Teréz imacsoport

Minden hó első csütörtökjén közös rózsafüzérrel köszöntjük a Szűzanyát, hálát adunk és kérjük további közbenjárását.

Szeretettel várjuk új tagok jelentkezését, még akkor is, ha csak otthon tud imádkozni velünk a Hírlevélben hó elején meghirdetett szándékokra, de egyéni kéréseket is figyelembe veszünk.


Ifjúsági rózsafüzér csoport:

Elsősorban fiatal nagycsaládosokból álló csoport, amelynek tagjai vállalják a napi egy tized rózsafüzér elimádkozását. A csoport létszáma kb. 20 fő. Csatlakozni Tarnóczi Erzsébetnél (kántor) lehet, aki a titkokat kiosztja.


Szent Mónika imaközösségünk elődünk nyomdokain haladva újjáalakult.

Minden hónap 3. keddjén, este 7 órakor tartjuk összejövetelünket a templomban.

Kedves Édesanyák, Nagymamák!

Imádkozzunk együtt gyermekeinkért, unokáinkért!  Nagyon jó együtt könyörögni az Úrhoz szeretteinkért, illetve csendes imában együtt lenni Jézussal, hallgatni mit mond nekünk. És jó, ahogy megismerjük kicsit egymást, tudjuk imában is hordozni családjainkat a következő hónapban is.

Imaalkalmainkon személyes hangvételű imák, kötött imák, éneklés és az elcsendesedés egyaránt helyet kap. A Szent Mónika imádságot mindig elmondjuk, s igyekszünk ezt naponta otthon is elmondani gyermekeinkért, unokáinkért, plébániánk családjaiért. Ennek házastárssal együtt mondott változatát is szeretettel ajánljuk otthoni közös imádságnak!

Szeretettel várunk minden édesanyát, nagymamát, keresztmamát és gyermeket tervező, vagy váró kismamát, mert gyermekeinknek, unokáinknak, plébániánk nagy családjának szüksége van az imahátterünkre!

Édesanyák napi Szent Mónika imádsága, illetve a házastársi ima elérhetősége:

http://szentmonika.hu/imadsagaink

Nagyböjtben az egyik keresztutat közösségünk vezette. Molnár Alajos atya: “Jézus keresztútja a családban” című gondolatait olvastuk fel az állomásokon. Érdemes egy-egy csendes órában elolvasni, átelmélkedni, esetleg nagyobb gyerekekkel (kb. 14-15 évesektől fölfelé) együtt el is imádkozni.
http://archiv.szentmonika.hu/?q=node/409

Szeretettel várunk!

Nyíri-Szabó Eszter és Aratóné Baumann Annamária

(elérhetőségünk: zseszter@freemail.hu)


 A Mária Légió helyi csoportja szerda esténként találkozik a plébánián.