Járványügyi rendelkezések az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében 2021. november 7-től az alábbi rendelkezések lépnek életbe.

Az állami előírások szigorodására, valamint számos paptestvér és hívő kérésére tekintettel Főegyházmegyénkben 2021. november 7-től az alábbi rendelkezések lépnek életbe:

1. A szenteltvíztartókat ürítsük ki, a bejáratoknál helyezzünk ki kézfertőtlenítőket.
2. A szentmisében és más liturgikus cselekmények során mellőzzük a kézfogásokat.
3. Templomainkban és zárt helyiségekben tartott rendezvényeken használjunk maszkot.
4. Áldoztatáskor minden áldoztatónak maszkot kell viselnie és áldoztatás előtt fertőtlenítenie kell a kezét; az áldoztatás csak kézbe történhet.

Imádkozzunk, hogy a beoltottak számának növekedésével a járvány veszélye végre elmúljon hazánkban!

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Évközi 31. vasárnap

Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól: „Melyik az első a parancsok közül?” Jézus így válaszolt: „Ez az első: Halld, Izrael! Az Úr a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Ezeknél nincs nagyobb parancsolat.”

Mk 12,28b-31

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 30. vasárnap

Abban az időben tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak és
nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vak koldus, Timeus fia, Bartimeus
ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: „Jézus,
Dávid fia, könyörülj rajtam!” Többen szóltak neki, hogy hallgasson, de ő annál
hangosabban kiáltotta: „Dávid fia, könyörülj rajtam!”
Jézus megállt és így szólt: „Hívjátok ide!” Odaszóltak a vaknak: „Bátorság! Gyere,
téged hív!” Az eldobta köntösét, felugrott és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte:
„Mit akarsz, mit tegyek veled?” A vak ezt felelte: „Mester, hogy lássak.” Jézus erre így
szólt hozzá: „Menj, a hited megmentett téged.” Az pedig nyomban visszanyerte
látását, és követte őt az úton.

Mk 10,46-52

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.