Járványügyi rendelkezések

A járványügyi intézkedések visszavonása az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében

Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek rendelkezéseit közöljük az alábbiakban.

Az állami rendelkezésekkel összhangban – tekintettel a javuló járványhelyzetre – 2022. március 7-étől a templomokban és más, zárt terekben tartandó mindennemű közösségi eseményre vonatkozóan az alábbi módon rendelkezem.

Nem kötelező a maszk viselése és a nagyobb távolság tartásának előírása.

Nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások sem, amelyek kizárólag a járvány miatt léptek életbe. A kiengesztelődéskor a kézfogás vagy békecsók nem kerül visszavezetésre.

Kérem, hogy továbbra is felelősen és körültekintően járjunk el, figyelembe véve az esetleges újabb járványügyi előírásokat. Áldoztatáskor a kézfertőtlenítést továbbra is ajánlom.

A szociális és egészségügyi intézményekben azonban továbbra is érvényben maradnak a védekezést szolgáló intézkedések. Kérem azokat, akik ilyen helyeken látnak el szolgálatot, továbbra is tartsák meg a helyi előírásokat!

Továbbá buzdítom a híveket, hogy – amennyiben lehetséges – személyesen vegyenek részt a szentmiséken és egyéb liturgikus alkalmakon.


Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében 2021. november 7-től az alábbi rendelkezések lépnek életbe.

Az állami előírások szigorodására, valamint számos paptestvér és hívő kérésére tekintettel Főegyházmegyénkben 2021. november 7-től az alábbi rendelkezések lépnek életbe:

1. A szenteltvíztartókat ürítsük ki, a bejáratoknál helyezzünk ki kézfertőtlenítőket.
2. A szentmisében és más liturgikus cselekmények során mellőzzük a kézfogásokat.
3. Templomainkban és zárt helyiségekben tartott rendezvényeken használjunk maszkot.
4. Áldoztatáskor minden áldoztatónak maszkot kell viselnie és áldoztatás előtt fertőtlenítenie kell a kezét; az áldoztatás csak kézbe történhet.

Imádkozzunk, hogy a beoltottak számának növekedésével a járvány veszélye végre elmúljon hazánkban!

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye


A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia május 7-én kiadott járványügyi rendelkezését olvashatják az alábbiakban.

A ránk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve, figyelembe véve a járványügyi szakemberek véleményét és a Covid-19-járvány harmadik hullámát követő és a beoltottak számának növekedése miatt életbe lépő enyhítéseket, Egyházunk sajátosságait szem előtt tartva, korábbi intézkedéseinket módosítva, 2021. május 10-től kezdődően az alábbi módon rendelkezünk:

1. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §, 1245. k.) 521/2021. sz., március 5-én adott általános felmentést jelen rendelkezésünkkel visszavonjuk.

2. Az általános morális elvek továbbra is érvényesek, így aki számára élethelyzete miatt (például betegség, karantén) lehetetlen a szentmisén való személyes részvétel, az a vasárnapot továbbra is egyéni imával, a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével, szentmise közvetítésbe való bekapcsolódással vagy más módon szentelje meg.

3. Továbbra is felelősen és körültekintően kell eljárni, figyelembe véve a járványügyi előírásokat, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek használatára, a maszk viselésére és a védőtávolság megtartására. A nyilvános istentiszteletek végzésekor továbbra is be kell tartani a vonatkozó, járványhelyzetre hozott előírásokat.

Az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja értelmében az egyes megyéspüspökök, illetve akik a jogban velük egyenlő elbírálás alá esnek, ettől eltérő rendelkezéseket is hozhatnak.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

Szeretnénk köszönetet mondani a paptestvéreknek a szolgálatukért, a híveknek a kitartásukért és imáikért, és ezúton is köszönjük mindenkinek a helytállását ebben a rendkívüli helyzetben az élet minden területén. Imádságos lelkülettel figyeljünk továbbra is egymásra.

Budapest, 2021. május 7.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

——————————————————–

Járványügyi rendelkezések az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében

Az alábbiakban közreadjuk az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye március 5-én közzétett járványügyi rendelkezéseit.

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében – a püspöki konferencia irányelvein túlmenően – az itt élő hívekért érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus-járvány magyarországi harmadik hulláma miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig a következő rendelkezések lépnek életbe:

1. A templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárnunk, ezért a nyilvános istentiszteletek 2021. március 8., hétfőtől az egyházmegye egész területén szünetelnek. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden, maximum 50 fő részvételével lehet megtartani, hacsak a hatóságok ennél kisebb létszámot nem írnak elő.

2. A már felvett miseszándékok sine populo módon engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket pedig arra bátorítjuk, hogy otthonról az interneten vagy a tömegtájékoztatás eszközein keresztül kapcsolódjanak be a szent cselekményekbe.

3. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentést jelen rendelkezéssel minden hívőnek visszavonásig megadom.

4. A betegellátás, a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében is mindenben kövessük az állami és egyházi járványügyi előírásokat. A rendkívüli helyzetre való tekintettel – szintén visszavonásig, azonnali hatállyal – lehetővé tesszük az általános feloldozás megadását a szokásos feltételekkel.

5. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt, és legyünk figyelemmel az általuk adott általános irányelvekre.

6. A tavaszi bérmálásokról és a nagyheti szertartásokról később történik intézkedés.

Budapest, 2021. március 5.

Erdő Péter
bíboros, prímás, érsek

Legújabb intézkedések – liturgiák, hittanórák templomunkban

Kedves Testvérek!

A honlapunkról is elérhető “Az MKPK új közleményt adott ki a járványhelyzet alakulása miatt” 2020. november 9-i intézkedéseknek  megfelelően, templomunkban az alábbi változások lépnek érvénybe:

Szentmisék

  • a padokban csak az előre megjelölt helyeket lehet elfoglalni
  • az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése kötelező
  • a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt érkezéskor- és a templomból való távozáskor is kötelező használni.

Mind a hétköznapi-, mind a hétvégi szentmisék továbbra is a megszokott időben lesznek.

A gyóntatás, lévén hogy jól szellőző helységben lehetséges, továbbra is a megszokott helyen és időben lesz – az ismert járványügyi előírások betartása mellett.

Szentségimádás továbbra is lesz szerdánként du. 5-től 7-ig az ismert járványügyi előírások betartása mellett, és ilyenkor is csak az előre megjelölt helyeket lehet elfoglalni a padokban.

Hittanórák, katekumenátus

  • a jelenlegi szigorított feltételek megszüntetéséig minden korosztálynak elmarad a templomi (plébániai) hittanóra, helyette online lehetőségekről lesznek értesítve az érintettek, valamint hamarosan plébániánk honlapján is olvashatóak lesznek az ezekről szóló információk

Az újság közvetítése átmenetileg szünetel, a már megrendelt és hozzánk leszállított személyre szóló példányok a templomtérben található asztalról elvihetők.

Továbbra is kérjük a Jóisten kegyelmét, hogy felelősségteljes életvitelre tudjunk törekedni, hogy ne csak a testi egészségünket fenyegető veszélyektől tudjuk távoltartani magunkat, hanem a lelki veszélyektől is. Ezért törekedjünk több időt szánni a lelki életünk megerősítésére is.

Szűz Mária, Irgalmasság anyja, könyörögj érettünk!

Szeretettel,
József atya


Felhívás a koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében

Követve a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia intézkedését kérünk mindenkit, hogy templomunkban és rendezvényeinken az érvényben lévő egészségügyi előírásokat maradéktalanul tartsa be!

Kérjük, viseljenek arcmaszkot nyílt és zárt térben egyaránt! Törekedjenek biztonságos, kb. 1,5 méteres távolság tartására!

Fertőtlenítő és egyéb higiénés eszközökről gondoskodunk:
kérjük, használják is ezeket!

Aki bármilyen betegségtünetet, hőemelkedést, köhögést, torokfájást, náthát, végtagfájdalmat, vagy akár csak rossz közérzetet érez, illetve közvetlen hozzátartozójánál észlel, maradjon otthon, és ne jöjjön el rendezvényeinkre!

Járványügyi intézkedés az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében