Plébániánkról

A plébániaépület a hozzá tartozó telekkel együtt egyházi tulajdon,mérete és kialakítása tükrözi azt a tényt, hogy építésekor a mainál több lelkipásztor lakóhelye volt. Jelenleg is az épületben működik a plébánia irodája.

A plébániaépület főbejárata, a keritésen át nézve

A több mint egy évszázad nem múlt el nyom nélkül az épületen. Különösen a megoldatlan csapadékvíz-elvezetés és a tetőzet állapota miatt indult romlásnak az épület állaga. A tetőt 2016-ban újíttattuk fel pályázati támogatással, 2019-ben pedig a talajnedvességgel szemben szigeteltettük az épületet.

A rendszerváltás után újjáalakult 148. Nagyboldogasszony Cserkészcsapat a plébánia pincéjében lelt otthonra. A pincét a cserkészcsapat tagjai tisztították meg az évtizedek alatt felhalmozott építési törmeléktől, és ők végezték el a pince átalakítását is. A cserkészotthon az újjáalakulás utáni, azóta elhunyt parancsnokunk, Roszmusz András nevét viseli.


Tetőfelújítás

2016-ban támogatást nyertünk el az Emberi Erőforrások Minisztériumától, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő lebonyolításában. A támogatást a plébániaépület tetőfelújítására fordítottuk, állagmegóvás céljából. A felújítás határidőre elkészült, az eredeti költségvetésben tervezett ráfordítással.
A támogatás azonosítószáma: EGYH-EOR-16-0828

EMMI logó
EMET logó