Évközi 3. vasárnap

Testvéreim! A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így van ez Krisztussal is. Mi ugyanis, akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk, mindnyájan egy testté lettünk a keresztségben az egy Lélek által. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át. Mert a test nem egyetlen tagból áll, hanem sokból. Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai.

1Kor 12,12-14.27

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.