Krisztus feltámadt!

Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! Áldott Húsvétot kívánunk mindenkinek!

Valóban feltámadt az Úr, Alleluja! Keresztény életünk legnagyobb ünnepét üljük ezen a napon. Ha Krisztus nem támadt fel, hiábavaló a hitünk, halljuk szent Páltól. Húsvét örömét leginkább akkor éljük át, ha Jézussal együtt járjuk szenvedésének útját is. Ezért fontos számunkra a Szent Háromnap ünneplése. Ha ilyen módon közelítünk az ünnephez, ha Jézus személye lesz a fontos, akkor értjük meg igazán Húsvét titkát. Éppen ezért az ünnep lényege, hogy találkozzam Jézussal, aki önmagát egyszerre valóságos embernek és valóságos Istennek tartja. Húsvét ünnepe éppen ezért egyrészt személyes, mert én magam találkozom a feltámadottal, másrészt közösségi, mert hitüket együtt éljük, együtt ünnepeljük. Karácsony és Húsvét titka szorosan kapcsolódik egymáshoz. Jézus barlangban születik, és sziklasírba temetik. A megtestesülés titka és a feltámadás titka ugyanannak az isteni tervnek a része. Húsvét öröme a másik ember felé kell fordítson. Arról a Jézusról akarok tanúságot tenni, aki értem meghalt és feltámadt, akivel napi kapcsolatban vagyok, akivel a közösséggel együtt találkozom. Hirdessük bátran Jézus feltámadását!
Flavio atya