Mindenszentek ünnepe

Testvérem! Mindenszentek ünnepén a liturgia középpontjában a Nyolc boldogság áll. Ezen az ünnepen ugyanis az örök boldogságra jutott embereket ünnepeljük. A Nyolc boldogságot olvassuk az evangéliumban, és ebből idéz az áldozási ének is: „Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.” (Mt 5,8-10) Hogy boldogok legyünk, nem elég ismerni Jézus mondásait, hanem meg is kell azokat valósítanunk. (Vö.: Jak 1,25)
Jakubinyi érsek atya magyarázata szerint Jézus azokat hirdeti boldogoknak, akik – a közvélemény szerint – nem azok. A tiszta szívűeket, akik elfordulnak az élvezetektől. A békességben élőket, akik nem harcolnak az igazukért. Az üldözötteket, akiknek félniük kell. Jézus «bevezeti az erkölcsi forradalmat, amely még napjainkban sem zárult le.» Ezt az értékrendet a kereszt és a húsvét titka magyarázza meg. «Az örök élet ígérete nélkül értelmetlenek volnának azok az erkölcsi követelmények, amelyeket Urunk felállít.» Ma azokra gondolunk, akik már eljutottak oda. A szentáldozásban pedig az Örök Élet Kenyerét vesszük magunkhoz, aki oda segít minket.
Testvérem! A Nyolc boldogság állításai jelen idejűek. Mindez földi életünkben megvalósulhat, ha elfogadjuk Mesterünk forradalmát, és Vele járjuk életünk útját. JÓ PÁSZTOROM! KÖSZÖNÖM, HOGY A MAI SZENTMISÉBEN IS MAGADAT ADOD NEKEM TÁPLÁLÉKUL. ALAKÍTS HASONLÓVÁ MAGADHOZ, HOGY VELED ÉLVE MÁR MOST MEGTAPASZTALJAM AZ IGAZI BOLDOGSÁGOT.

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.