Nagyböjt 3. vasárnapja

Az árusok és a pénzváltók ottléte legfőképpen a messzi földről érkezők számára jelentett nagy könnyebbséget a templomot felkeresők részére, mivel az áldozatbemutatáshoz szükséges „feltételeket” szolgáltatták a zarándokok számára. Látszólag, Jézus mintha az áldozatbemutatás szükségességét vagy annak fontosságát kérdőjelezné meg, valójában az Atyának tetsző áldozatra mutat rá a mai evangéliumban olvasható tevékenységével. Előtte sem volt ismeretlen, hogy mit vár tőlünk az Úr: „De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint; böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülő és irgalmas ő; késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt.” (Jóel 2,12-13).

József atya

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.