Rendelkezések a járványügyi korlátozások részleges feloldásáról

  1. május 18-tól, hétfőtől kezdve ismét tarthatunk nyilvános szentmiséket:
  • Tartsuk meg a mindenkori állami előírásokat!
  • A szertartások során ügyeljünk arra, hogy az egyes résztvevők között másfél méter távolságot tartsunk.
  • Figyelmeztessük a résztvevőket a szájat és orrot eltakaró maszk használatára.
  • A szenteltvíztartók továbbra is üresen maradnak.
  • A szentáldozás kizárólag kézbe adással történik.
  • Perselyezés, adománygyűjtés a mise végén történik.
  • További intézkedésig fennmarad a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés, valamint a több gyónónak egyéni bűnvallomás nélkül adható általános szentségi feloldozás lehetősége.
  • A tömegrendezvényeket a hatósági előírások még nem teszik lehetővé.

A templomunk nyitvatartása, az aktuális miserend a Havas Boldogasszony Hírlevélben olvasható.