Templomunk nyitvatartása

Templomunk nyitvatartása:
– Nagyszombat: 7.00-től 12.00-ig
– Húsvétvasárnap: 7.00-től 9.00-ig, majd 10.00-től 11.00-ig.
– Húsvéthétfő: 7.00-től 9.00-ig

A húsvéti gyónás/szentáldozás az alábbiak szerint történhet:

Először néhány ajánlás:
– Vegyük figyelembe, hogy e különleges helyzetben van lehetőségünk otthon maradni, a tökéletes bánat és lelki áldozás lehetőségével élni. Ez valóban nem ugyanaz, mint a gyónás és az áldozás, de mint a történelemben már sokszor, kivételes helyzetekben ne vessük el ezeket sem.

Lelki áldozás: részesülhetek az áldozás kegyelmeiben: Csodálatos csere valósul meg: én odaadom magamat, leteszem bűneimet, cserébe Ő is odaadja önmagát:

Bűnbánat után imádkozom:
Ima:
Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből.
Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban,
hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe,
és végy lakást benne örökre!
A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen.
Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

Húsvéti szentáldozáshoz csak egészségesen jöjjünk! Felelősek vagyunk egymásért! (5. parancs) Használjunk maszkot!
– Kérjük idős, krónikus beteg testvéreinket, hogy amíg a hatóságok ezt ajánlják, inkább maradjanak otthon.
– Kérjük azokat az időseket, akiket családjuk arra biztat, hogy maradjanak otthon, tegyék ezt meg, maradjanak otthon.
– Belépni a templom felől lehet, a 2 m-es távolságot szigorúan tartani kell /az utcán is/, és valamilyen maszkot vagy sálat viseljünk az arcunk előtt!
A  feloldozás/ áldoztatás, aki szeretne, Húsvétvasárnap 10.00-tól 11.00-ig a kegykép előtt részesülhet. Nagyon fontos, hogy minden körülményt és szabályokat betartsuk, ne csoportosuljunk, hiszen ezzel ezt a lehetőséget kockáztatnánk (aki csak tudja, e-mailen jelezze részvételi szándékát: krisztinavaros@gmail.com).
– A templom előterében különböző folyóiratokat és anyagokat ingyen elvihetők.
– Lehetőség szerint később is tartunk áldoztatást, de az állami előírások bármikor szigorodhatnak, ekkor azokat betartjuk!