Felolvasók csoportja

Templomunkban lektori szolgálat működik.

Szeretettel várjuk azon testvéreink jelentkezését, akik vállalják a felolvasói szolgálatot a szentmiséken vagy egyéb liturgikus alkalmakon.

A lektorok képzésben részesülnek és beosztás alapján látják el feladatukat.

A szolgálatra jelentkezni a sekrestyében lehet.