Aktuális

2019. október 19-én, szombaton Csongrád városába és Petőfiszállás-Pálosszentkútra zarándokolunk. Részvételi díj 6 ezer Ft, iskoláskorú gyermekeknek 4 ezer Ft.

Kérjük érdeklődő Testvéreinket, jelentkezzenek mielőbb, de legkésőbb október 6-ig a részvételi díj felének befizetésével, hogy igény esetén második autóbuszt is rendelhessünk!


30 éves az újjáalakult 148. Nagyboldogasszony Cserkészcsapat, amelyet Plébániánk fenntartóként támogat. Az évforduló alkalmából a Csapat korábbi és jelenlegi vezetői tartanak előadást Krisztinavárosi Esténk keretében, 2019. október 21-én, hétfőn este fél
8 órakor plébániaépületünk alagsorában, a Roszmusz András Cserkészotthonban. Érdeklődőket szeretettel várunk!


Őszi Használt ruha és aprócikk csere-bere akciónkat október 24-26-án rendezi Karitász munkacsoportunk az MKDSZ Attila út 63. sz. alatti helyiségében. Ruhaneműt csak tiszta, felvehető állapotban tudunk elfogadni.
Felajánlott anyagokat – telefoni megbeszélés alapján – egy-két nappal előbb is átveszünk!
0620 8280859, Gábor.


Templomunkat, papjainkat és kántorunkat tervezhető éves költségvetésből kell fenntartanunk.
Ezért arra kérjük kedves Testvéreinket, hogy – eleget téve Püspökeink kérésének –
bevételeik 1 százalékát önkéntes Egyházi hozzájárulásként fizessék be, lehetőleg a CIB Banknál vezetett 1070041-65647879-51100005 számú folyószámlánkra. Rendszeres – például havonkénti – átutalásokat egyes bankok díjmentesen teljesítenek! Készpénzes befizetés irodánkban lehetséges, egyes vasárnapokon pedig sekrestyénkben is.