Kiemelt bejegyzés

Legújabb intézkedések – liturgiák, hittanórák templomunkban

Kedves Testvérek!

A honlapunkról is elérhető “Az MKPK új közleményt adott ki a járványhelyzet alakulása miatt” 2020. november 9-i intézkedéseknek  megfelelően, templomunkban az alábbi változások lépnek érvénybe:

Szentmisék

  • a padokban csak az előre megjelölt helyeket lehet elfoglalni
  • az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése kötelező
  • a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt érkezéskor- és a templomból való távozáskor is kötelező használni.

Mind a hétköznapi-, mind a hétvégi szentmisék továbbra is a megszokott időben lesznek.

A gyóntatás, lévén hogy jól szellőző helységben lehetséges, továbbra is a megszokott helyen és időben lesz – az ismert járványügyi előírások betartása mellett.

Szentségimádás továbbra is lesz szerdánként du. 5-től 7-ig az ismert járványügyi előírások betartása mellett, és ilyenkor is csak az előre megjelölt helyeket lehet elfoglalni a padokban.

Hittanórák, katekumenátus

  • a jelenlegi szigorított feltételek megszüntetéséig minden korosztálynak elmarad a templomi (plébániai) hittanóra, helyette online lehetőségekről lesznek értesítve az érintettek, valamint hamarosan plébániánk honlapján is olvashatóak lesznek az ezekről szóló információk

Az újság közvetítése átmenetileg szünetel, a már megrendelt és hozzánk leszállított személyre szóló példányok a templomtérben található asztalról elvihetők.

Továbbra is kérjük a Jóisten kegyelmét, hogy felelősségteljes életvitelre tudjunk törekedni, hogy ne csak a testi egészségünket fenyegető veszélyektől tudjuk távoltartani magunkat, hanem a lelki veszélyektől is. Ezért törekedjünk több időt szánni a lelki életünk megerősítésére is.

Szűz Mária, Irgalmasság anyja, könyörögj érettünk!

Szeretettel,
József atya

Kiemelt bejegyzés

Az MKPK új közleményt adott ki a járványhelyzet alakulása miatt

A járványhelyzet romlása és a várható további korlátozások miatt november 9-én, hétfőn a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia újabb közleményt adott ki, mely a latin szertartású egyházmegyékre érvényes – visszavonásig.

A rábízottakért érzett felelősségtől vezérelve a Covid-19-járványhelyzet alakulása miatt, figyelembe véve a járványügyi szakemberek véleményét, Egyházunk sajátosságait szem előtt tartva visszavonásig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a mellékelt közleményt adta ki:

1. A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat továbbra is nyitva tartjuk. Szentmisék is tarthatóak, de azok csak úgy végezhetőek, hogy a hatósági kijárási korlátozásokkal összhangban maradjanak. Felelősen és körültekintően kell eljárni.

2. A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a Katekizmusban (KEK 2183.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával, elmélkedéssel – egyénileg vagy a családban. Bár a szentmisén való részvétel nem helyettesíthető, több helyen van online vagy televíziós miseközvetítés, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek azok, akik most nem tudnak részt venni vasárnapi és ünnepnapi szentmisén. A közvetítések rendjéről felületeinken folyamatosan tájékoztatást adunk.

3. A szentmisén való részvétellel kapcsolatban az általános morális elvek továbbra is érvényesek. Kérjük, hogy aki betegnek érzi magát, önmaga és mások védelmében érezze lelkiismereti kötelességének, hogy mielőbb orvoshoz forduljon, és ne menjen közösségbe. Idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvéreink, továbbá azok, akik kötelességüket teljesítik, beteget ápolnak, nagyon idős vagy veszélyeztetett személlyel laknak együtt, hatósági karanténban vannak, jogosan félnek a közösségben való megjelenéstől, ezért mentesülnek a szentmisén való személyes részvétel kötelezettsége alól. Nyomatékosan kérjük őket, hogy maradjanak otthon.

4. Felmentést adunk mindazoknak is, akik úgy érzik, hogy számukra a szentmisén való személyes részvétel veszélyt hordoz magában (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.).

5. Plébániai oktatásokat, közösségi összejöveteleket szoros kivételektől eltekintve – amelyek során azonban követni kell az aktuális járványügyi és gyülekezési előírásokat – csak online formában tartsanak meg.

6. Templomainkban, egyházi intézményeinkben és plébániáinkon, valamint a szentségkiszolgáltatásban, illetve oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben továbbra is mindenben kövessék a vonatkozó járványügyi előírásokat.

7. A plébániai és a szerzetesközösségeket továbbra is bátorítjuk, hogy – a járványügyi hatóságok előírásainak megtartása mellett – folytassák az imát a járvány érintettjeiért.

Az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja értelmében az egyes megyéspüspökök, illetve akik a jogban velük egyenlő elbírálás alá esnek, ettől eltérő rendelkezéseket is hozhatnak.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban, és különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Idős paptestvéreinket tisztelettel kérjük, hogy ebben a helyzetben fokozottan vigyázzanak egészségükre, a fiatalokat pedig buzdítjuk, hogy legyenek segítségükre.

Budapest, 2020. november 9.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Forrás: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Sajtószolgálata

Kiemelt bejegyzés

Felhívás a koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében

Követve a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia intézkedését kérünk mindenkit, hogy templomunkban és rendezvényeinken az érvényben lévő egészségügyi előírásokat maradéktalanul tartsa be!

Kérjük, viseljenek arcmaszkot nyílt és zárt térben egyaránt! Törekedjenek biztonságos, kb. 1,5 méteres távolság tartására!

Fertőtlenítő és egyéb higiénés eszközökről gondoskodunk:
kérjük, használják is ezeket!

Aki bármilyen betegségtünetet, hőemelkedést, köhögést, torokfájást, náthát, végtagfájdalmat, vagy akár csak rossz közérzetet érez, illetve közvetlen hozzátartozójánál észlel, maradjon otthon, és ne jöjjön el rendezvényeinkre!

Járványügyi intézkedés az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében

Krisztus, a mindenség Királya

Krisztust, a mindenség Királyát minden szentmisén megünnepeljük, különösképpen az alábbi módon juttatjuk ezt kifejezésre. Miután közösen elimádkozzuk a Miatyánkot, a pap így folytatja: „Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól; Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.”, a hívő közösség pedig feleli: „Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.”. Legyen ez a fohász hitvallásunk is a mindennapi életünkben.

József atya

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.