Kiemelt bejegyzés

Nyári miserend

Hirdetjük, hogy 2020. július 5-től 2020. augusztus 30-ig életbe lép a nyári miserend templomunkban: vasárnap csak reggel 9.00-kor és este 18.30-kor lesz szentmise. Hétköznap a megszokott módon lesz szentmise.

Kiemelt bejegyzés

Plébánosi kinevezés

Örömmel hirdetjük, hogy Eminenciás és Főtisztelendő, Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek 2020. augusztus 1-jével Depaula Flavio Silvio plébániai kormányzó urat felmentette Budapest-Krisztinavárosi Havas Boldogasszony Plébánia vezetése alól, és plébánossá kinevezte Tampu Ababei József atyát, aki jelenleg a Budapest-Pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánia plébánosa.

József atya 1975. március 17-én született Bákóban (Bacau, Románia). Esztergomban, 2002. június 15-én szentelték pappá. Káplán volt Budapest-Erzsébetvárosban 2002-2006 között. Plébániai kormányzó volt a Budapesti-Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya plébánián 2006-2008-ig és plébános ugyanott 2008-2016 között. Plébános a Budapest-Pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve főplébánián 2016-tól mostanáig. Helyettes esperes volt a Rákosi Espereskerületben 2014-2015. Imádkozzunk érkező új plébános atyánkért!

Kiemelt bejegyzés

Változások 2020. június 14-től

Az MKPK rendelkezése szerint június 14-től, Úrnapjától visszavonásra kerül a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli általános felmentés. De ez, a veszélyeztetett, illetve beteg testvéreinkre nem vonatkozik. Június 15-től kezdve visszaáll a rendes irodai ügyfélszolgálat és a vasárnapi miserend.

Évközi 15. vasárnap

Az emberi szónak hatalma van. Lenyűgöz vagy elcsábít, segít vagy tönkretesz. Akár tömegeket is mozgósíthat. Isten ajkának igéi természetesen hatékonyabbak: „nem tér vissza hozzám eredménytelenül.” (Iz 55,11b) A kezdetben elég volt egy „legyen” és létrejött a világ. Évszázadokon át a prófétai szó életben tartotta a Messiásba vetett reményt. Az idők teljességében pedig örök Szavát, az Igét küldte hozzánk Isten. Izajás próféta a mai olvasmányban Isten igéjét a csapadékhoz hasonlítja. Ahogy a hó előbb elolvad, és csak később táplál, úgy Isten üzenetének hatása sem érezhető azonnal, viszont biztos. Ahogyan az eső felülről érkezik, és a növényeket abban segíti, hogy az ég felé növekedjenek, úgy az Istentől érkező ige az embert Isten világába emeli. „Végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem.” (Iz 55,11c) Mi tudjuk már, hogy Isten Igéje maga Jézus Krisztus. Tanítása változtasson meg minket, ahogyan az eső „megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi” (Iz 55,10b) Legyünk engedelmes befogadói Isten üzenetének. Tanúskodjunk életünkkel Isten Igéjének hatékonyságáról! [D.F.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 14. vasárnap

A zsidó nép a babiloni fogságban saját bőrén tapasztalta, hogy mit jelent a rabság. Így nagyon kívánkozik a szabadság után. Zakariás próféta a mai olvasmányban így jövendöl: „Az igaz ő, aki szabadulást hoz neked.” (Zak 9,9b) Ami meglepő, hogy eszközei nem a megszokottak. Kiirt minden harci paripát, az íjakat pedig összetöri (Vö.: Zak 9,10a), pedig általánosságban a szabadságot e harci eszközöktől várjuk. Ő „szegényen jön, és szamárháton ül,” (Zak 9,9c) mégis „uralkodik az Eufrátesz folyótól a legvégső határokig.” (Zak 9,10b) A próféta jövendölésének egyik része beteljesedett, amikor Urunk virágvasárnap Jeruzsálembe bevonult. Valóban a szamárkanca vemhén jött közénk. (Vö.: Zak 9,9d) Jó lenne, ha bíznánk annyira mennyei Atyánkban, hogy biztosra vennénk, a jövendölés másik része is igaz. Vagyis a szabadságot nem az általunk elképzelt úton találhatjuk meg. Krisztusban kedves Testvérek! Napjainkban nagyon divatos dolog a szabadságra és hasonlókra hivatkozni. Ezt azonban nem a világ által felkínált úton, „Istentől megszabadulva” érhetjük el, hanem úgy, ha Istennek szolgálunk és teljesítjük a napi kötelezettségeinket! Ha ezt megértjük és megtartjuk, ránk is érvényes lesz a próféta szava: „Örvendezz, ujjongj! Íme, nagy királyod bevonul hozzád.” (Zak 9,9a)   [D.F.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.