Kiemelt bejegyzés

Templomunk rendje 2020. május 18-tól

Templomunk rendje 2020. május 18-tól összhangban Dr. Erdő Péter, bíboros, prímás, Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érsek által kiadott 2020. május 16-i rendelkezéssel:

1. Közlekedésre csak a főkapu használható. Kérjük, hogy ne próbálkozzanak a sekrestye felől sem.

2. Kérjük, hogy idejében érkezzenek, és csak is a padokon elhelyezett jelöléseknek megfelelően foglaljanak helyet, kezdve a legelső padokon.

3. A hosszanti hajó első, harmadik, ötödik (stb.) padjának mindkét szélén, a második, negyedik (stb.) padnak pedig a közepén találnak egy-egy „ide ülhet” jelölést. Ezen helyeken kizárólag egy személy tartózkodhat

4. Családok, közös háztartásból érkező csoportok a keresztirányú padokban találnak kijelölt (szomszédos) helyeket, minden második sorban.

5. A falak mentén található székeken mindkét irányban két-két szabad hely a kötelező, biztonságos távolság.

6. Szentáldozásnál az áldoztatók egymástól távol helyezkednek el, külön-külön laza egyes sorban vonulhatunk fel hozzájuk.

A fentiek szerint ezeken a szentmiséken maximum 96 fő helyezkedhet el biztonságosan, kényelmesen. Kérjük azonban, hogy mindenki idejében érkezzen, és a kijelölt helyeket sorrendben, kihagyás nélkül foglalják el, hiszen előfordulhat, hogy a legutoljára érkezőket esetleg már nem engedhetjük be. Ezzel kapcsolatban emlékeztetünk rá, hogy a szentmisén való részvétel kötelezettsége alól továbbra is felmentve vagyunk!

Ezt a rendet ideiglenes jelleggel alkalmazzuk. Akár a vonatkozó rendelkezések miatt, akár pedig saját tapasztalataink alapján a későbbiek során változtathatunk rajta.

Kiemelt bejegyzés

Rendelkezések a járványügyi korlátozások részleges feloldásáról

  1. május 18-tól, hétfőtől kezdve ismét tarthatunk nyilvános szentmiséket:
  • Tartsuk meg a mindenkori állami előírásokat!
  • A szertartások során ügyeljünk arra, hogy az egyes résztvevők között másfél méter távolságot tartsunk.
  • Figyelmeztessük a résztvevőket a szájat és orrot eltakaró maszk használatára.
  • A szenteltvíztartók továbbra is üresen maradnak.
  • A szentáldozás kizárólag kézbe adással történik.
  • Perselyezés, adománygyűjtés a mise végén történik.
  • További intézkedésig fennmarad a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés, valamint a több gyónónak egyéni bűnvallomás nélkül adható általános szentségi feloldozás lehetősége.
  • A tömegrendezvényeket a hatósági előírások még nem teszik lehetővé.

A templomunk nyitvatartása, az aktuális miserend a Havas Boldogasszony Hírlevélben olvasható.

Kiemelt bejegyzés

Adományok templomunk és plébániánk fenntartására

Templomunkat és plébániánk épületét most is fenn kell tartanunk! Kérjük ezért, hogy a perselybe szánt adományaikat bankszámlánkra utalják át. Minden kedves adományt hálásan köszönünk!
Kedvezményezett neve: Krisztinavárosi Plébánia Hivatal
Bankszámlaszám: CIB Bank 10700419-65647879-51100005
Kérjük tisztelettel a közlemény rovatban feltüntetni az ADOMÁNY szót.

Pünkösdvasárnap, a Szentlélek kiáradása

Pünkösd ünnepén arra emlékezünk, hogy az apostolokat „betöltötte a Szentlélek” (ApCsel 2,4). A reményünk pedig az, hogy mi is találkozhatunk a Vigasztalóval. Elmélkedjünk és tanuljunk tehát az első Pünkösd eseményeiből. Ha mi is úgy készülünk a Lélek kiáradására, mint a tanítványok, akkor bízhatunk, hogy bennünk is azokat a gyümölcsöket termi, mint őbennük. „Amikor elérkezett Pünkösd napja, a tanítványok mind együtt voltak.” (ApCsel 2,1) Ne zárkózzunk külön világunkba, ha a Szentlélekkel akarunk találkozni, hanem a közösségben keressük Őt. A lélek eljövetelének szimbólumai is tanítanak minket. Az első a zúgás és a szélvihar (Vö.: ApCsel 2,2). A Vigasztaló segíteni akarja külső és belső életünket. Engedjünk, hogy nehézségeinkben felfrissítsen és vitorláinkba kapva elevenekké tegyen bennünket. A másik jel a lángnyelvek (Vö.: ApCsel 2,3). A tűz Istennek jele, amely eléget minden lim-lomot. De a tűz világít és melegít is. A szeretetlenség jégverméből a Szentlélek fénye és melege vezessen minket a szeretet útjára. Pünkösd csodája, hogy „mindegyikük úgy hallotta, hogy az apostolok az ő nyelvükön beszélnek.” (ApCsel 2,6) Bízzunk abban, hogy ma is megérthetik egymást a különböző generációkban élő emberek. Ha a szeretet Lelke vezet, ma is megújulhat a föld színe. Szép ünnepet mindenkinek!

[D.F.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Urunk Mennybemenetele

Jézus három évig volt együtt tanítványaival. Ennyi idő alatt sok mindent megtanultak az apostolok, de nem lettek önállóak. A Mester tudta, hogy hamarosan „tanítványai szeme láttára” (ApCsel 1,9) égbe száll, egyedül hagyja őket. Felkészítette ezért őket feladatukra. Jézus negyven napon át böjtölt a pusztában, amikor küldetésre felkészült. A mai olvasmányban ezt halljuk: Jézus „negyven napon át megjelent tanítványainak, és beszélt az Isten országáról.” (ApCsel 1,3) Ez azonban nem lehet elég. Először „várjuk meg, amíg beteljesedik, amit az Atya ígért.” (ApCsel 1,4) „Ha majd leszáll rátok a Szentlélek, elnyeritek erejét, és tanúságot tesztek rólam.” (ApCsel 1,8) Nem «egyedül», hanem csak a Lélekkel együtt tudjuk teljesíteni mindennapi feladatainkat. A II. Vatikáni Zsinat óta sokat beszéltünk arról, hogy felnőtt módon kell keresztényeknek lennünk. Keressük azt a módját, hogy megértsük, hogy mit is akar tőlünk Jézus. Értsük meg és keressük meg az élet útját. Ne ragadjunk meg itt meg, hanem Jézus akarata szerint a Szentlélekkel együtt, a testvéri közösségben tegyünk tanúságot Krisztus feltámadásáról.

[D.F.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.