Évközi 33. vasárnap

Testvérem! A Szent István Társulat 30-as években kiadott Bibliájában, a lábjegyzetben a következőt olvassuk: «A 72. zsoltár egy jámbor lélek töprengése a fölött, hogyan lehet a gonoszoknak jó dolguk, míg a jámborok osztályrésze üldöztetés és nyomorúság.» Mai áldozási énekünk ennek a zsoltárnak szinte a summája: „Nekem jó az Istennel lennem, és az Úristenbe helyeznem bizakodásom.” (28a)

A zsoltáros tehát így oldja meg a kérdést: „Nekem jó az Istennel lennem.” Szent Ágoston erről a mondatról ekképpen elmélkedik: «Ez minden jó foglalata. Többet akartok ennél? – Sajnálom azokat, akik többet akarnak. Mi többet akartok, testvérek? Az Istenhez ragaszkodásnál nincs jobb, ha színről színre látjuk őt.» „Az Úristenbe helyeznem bizakodásom.” «Hánynak-vetnek a hullámok, vesd ki előre a horgonyt. Még nem jelenlét által ragaszkodol; a remény által ragaszkodj!»

Testvérem! Minden jó foglalata az Istennel való együttlét. Ez tökéletesen majd a mennyországban valósul meg, de már most is ízelítőt kaphatunk belőle. Ennek legtökéletesebb formája a szentáldozás. Fakadjon nyugodtan lelkünkből a gondolat: Nekem jó Jézussal lennem a szentáldozásban, és az Oltáriszentségbe helyeznem bizakodásom. AZ EUKARISZTIÁBAN VELÜNK LAKÓ JÉZUS! TANÍTS MEG MINKET ARRA , HOGY NAGYOBB VÁGYUNK NEM LEHET ANNÁL, MINTHOGY VELED LEGYÜNK . HIGGYÜK EL , EZ MÁR NEM CSAK A REMÉNY ÁLLAPOTA , HISZEN TE VALÓSÁGOSAN A SZÍVÜNKBE KÖLTÖZÖL .
[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 32. vasárnap

Testvérem! A választott nép ősatyáinak és nagy alakjainak is – mint pl. Dávid király – pásztor volt a foglalkozása. Izrael ezért is megbecsülte a pásztorokat. Érthető tehát, hogy az egyik legrégebbinek tartott zsoltár – a 22. – is, a Jó Pásztorról szól. Mai szentmisénk áldozási éneke ennek a zsoltárnak kezdő sorai: „Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom: zöldellő mezőkön terelget engem, és csöndes vizekhez vezet.” (1-2)
Egy protestáns szerző szerint Dávid csak azért vehette a bátorságot, hogy Istent Izrael pásztorának nevezze, mert ezt a gyönyörű gondolatot maga az Úr sugallta neki. „Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom.” Ha tehát a nép elfogadja azt, hogy az Úr nyája, akkor biztonságban érezheti magát. „Zöldellő mezőkön terelget engem, és csöndes vizekhez vezet.” A Biblia országa szinte teljesen kősivatag. Itt zöldellő mezőre, vízben gazdag pihenőre terelni csak Isten képes népét, és ő ezt meg is teszi.
Testvérem! Jézus ezt a képet ismerte és magát nevezi Jó Pásztornak. (Vö.: Jn 10,1-16) Gondoskodó szeretetében nyájának ételt és italt adott az utolsó vacsorán: „Vegyétek és egyétek… Igyatok ebből mindnyájan…” (Mt 26,26k) Ez az Eukarisztia. Gondoskodására abból is következtethetünk, amit tanítványainak mondott: „Ne félj, te kisded nyáj, hisz Atyátok úgy látta jónak…” (Lk 12,32kk) JÓ PÁSZTOROM! SEGÍTS MINKET, HOGY ELFOGADJUK: NYÁJAD VAGYUNK. NE ELCSATANGOLÓ, HANEM HŰ BÁRÁNYAID LEGYÜNK. GYAKRAN TÁPLÁLKOZZUNK AZ EUKARISZTIÁVAL, HOGY MEGTAPASZTALHASSUK GONDOSKODÁSODAT!

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.