Palugyay-Masát Miklós bejegyzései

Templomunk rendje 2020. május 18-tól

Templomunk rendje 2020. május 18-tól összhangban Dr. Erdő Péter, bíboros, prímás, Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érsek által kiadott 2020. május 16-i rendelkezéssel:

1. Közlekedésre csak a főkapu használható. Kérjük, hogy ne próbálkozzanak a sekrestye felől sem.

2. Kérjük, hogy idejében érkezzenek, és csak is a padokon elhelyezett jelöléseknek megfelelően foglaljanak helyet, kezdve a legelső padokon.

3. A hosszanti hajó első, harmadik, ötödik (stb.) padjának mindkét szélén, a második, negyedik (stb.) padnak pedig a közepén találnak egy-egy „ide ülhet” jelölést. Ezen helyeken kizárólag egy személy tartózkodhat

4. Családok, közös háztartásból érkező csoportok a keresztirányú padokban találnak kijelölt (szomszédos) helyeket, minden második sorban.

5. A falak mentén található székeken mindkét irányban két-két szabad hely a kötelező, biztonságos távolság.

6. Szentáldozásnál az áldoztatók egymástól távol helyezkednek el, külön-külön laza egyes sorban vonulhatunk fel hozzájuk.

A fentiek szerint ezeken a szentmiséken maximum 96 fő helyezkedhet el biztonságosan, kényelmesen. Kérjük azonban, hogy mindenki idejében érkezzen, és a kijelölt helyeket sorrendben, kihagyás nélkül foglalják el, hiszen előfordulhat, hogy a legutoljára érkezőket esetleg már nem engedhetjük be. Ezzel kapcsolatban emlékeztetünk rá, hogy a szentmisén való részvétel kötelezettsége alól továbbra is felmentve vagyunk!

Ezt a rendet ideiglenes jelleggel alkalmazzuk. Akár a vonatkozó rendelkezések miatt, akár pedig saját tapasztalataink alapján a későbbiek során változtathatunk rajta.

Rendelkezések a járványügyi korlátozások részleges feloldásáról

  1. május 18-tól, hétfőtől kezdve ismét tarthatunk nyilvános szentmiséket:
  • Tartsuk meg a mindenkori állami előírásokat!
  • A szertartások során ügyeljünk arra, hogy az egyes résztvevők között másfél méter távolságot tartsunk.
  • Figyelmeztessük a résztvevőket a szájat és orrot eltakaró maszk használatára.
  • A szenteltvíztartók továbbra is üresen maradnak.
  • A szentáldozás kizárólag kézbe adással történik.
  • Perselyezés, adománygyűjtés a mise végén történik.
  • További intézkedésig fennmarad a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés, valamint a több gyónónak egyéni bűnvallomás nélkül adható általános szentségi feloldozás lehetősége.
  • A tömegrendezvényeket a hatósági előírások még nem teszik lehetővé.

A templomunk nyitvatartása, az aktuális miserend a Havas Boldogasszony Hírlevélben olvasható.