Weblapszerkesztő bejegyzései

Gyermekes családi találkozó

A Közösségépítő csoport május 7-ére, szombat délelőtt fél 10-től családos délelőttöt szervez. Regisztrálni a https://forms.gle/HASn8geUnSWrsmoU9 űrlapon lehet. Előadónk: Tabajdiné Parditka Zsófia gyermekklinikai szakpszichológus. Előadásának címe: Hogyan beszéljünk gyermekeinkkel a tabukról? (pl. halál, háború, politika). Helyszín: Szent Gellért Általános Iskola, Kosciuszkó Tádé u. 3. A gyerekek felügyeletét megoldjuk, szeretettel várjuk a családokat!

Élő Rózsafüzér Zarándoklat Budapest körül

Május 14-én lesz az „Élő Rózsafüzér Zarándoklat Budapest körül”. Plébániánk a Farkasréti Plébánia és Máriaremetei Bazilika közötti szakaszhoz csatlakozik. Hívjuk a kedves Testvéreket, azokat is, akik csak rövidebb útszakasz megtételére tudnak vállalkozni.

Bővebb információ: http://elorozsafuzer.hu/nyitolap

Nagyhéten miserend változás lesz, amely a liturgiák rendjében olvasható, a
gyóntatási időpontokkal együtt – nagyhétfőn is lesz reggel mise.

Nagykedden, nagyszerdán és nagycsütörtökön este 6 órakor triduum, azaz
lelkigyakorlatos szentmise lesz.

Nagycsütörtökön délelőtt 10 órakor az olajszentelési szentmise a Szent
István bazilikában lesz, a papi ígéretek ünnepélyes megújításával.
Ne feledjük, hogy nagypéntek szigorú böjti nap.

A SZENTHÁROMNAP SZERTARTÁSAI
NAGYCSÜTÖRTÖK
1. Igeliturgia, benne Dicsőség (mialatt éneklik, szólnak a harangok,
és ezután hallgatnak Húsvét éjszakájának „Dicsőség”-éig.)
2. Homília, utána a lábmosás szertartása
3. Egyetemes könyörgések
4. Áldozási szertartás
5. Oltárfosztás (minden szöveg és különösebb szertartás nélkül)

NAGYPÉNTEK
csendes bevonulás
1. Igeliturgia, benne Olvasmányok, Homília és Egyetemes könyörgések
2. Hódolat a Szent Kereszt előtt
3. Áldozási szertartás

NAGYSZOMBAT – E NAPON NINCS SZENTMISE,
ESTE 7 ÓRAKOR A HÚSVÉTI VIGÍLIA ÜNNEPÉT ÜLJÜK
1. Tűzszentelés, a húsvéti fény meggyújtása és a húsvéti örömének (Exultet)
2. Igeliturgia a keresztségre felkészítő olvasmányokkal
3. Keresztségi fogadalom megújítása
4. Egyetemes könyörgések – az Egyházért és az egész világért
5. Áldozási szertartás


HÚSVÉTVASÁRNAP

9:00 szentmise híveinkért, utána feltámadási körmenet
(a 11 óraiszentmise elmarad!)
18:00 szentmise utána vesperás

Kérjük a kedves Testvéreket, hogy a húsvétvasárnapi feltámadási
körmenetre (9 órai szentmise után) hozzanak magukkal egy szál virágot!