Weblapszerkesztő bejegyzései

Templombúcsú

Templomunk búcsúja augusztus 5-én, szombaton lesz. 16 órától Szentségimádás lesz, 17 órakor rózsafüzért imádkozunk, mind a négy fűzérnek az elimádkozásával, majd litánia követ. Az ünnepi szentmise 19:15 órakor kezdődik! Szeretettel várjuk a kedves Testvéreket!

Évközi XIV. vasárnap

Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.
Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.

Mt 11,25-30

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Nyári miserendváltozás!

Nyári miserend lesz júliusban és augusztusban:

  • csütörtök, péntek és szombat 18h, vasárnap 9h és 18h

– a kedd reggeli, a szerda reggeli és a vasárnap 11 órai szentmise elmarad.

Úrnapja

Úrnapján, jövő vasárnap délelőtt 10 órakor és este 6 órakor lesz szentmise, az úrnapi körmenet a délelőtti mise után lesz. Kérjük, hozzanak virágot a szabadtéri oltárok díszítéséhez, és virágszirmot a körmenethez. A virágszirom szórásában számítunk a gyermekek közreműködésére, a díszítésben pedig az ifjúság és a felnőttek segítségére. A szabadtéri oltárokhoz használt sátrak felállítását a cserkészek vállalták, akiknek ezúton is köszönetet mondunk, valamint azoknak, akik az egyes oltárokról való gondoskodást vállalták: a nővérek, a cserkészek, a karitász-munkatársak és plébániánk képviselőtestülete. Szeretettel fogadjuk többi Testvéreink segítségét is reggel 1/2 8 órától az oltárok díszítésében.

Szilágyi Stella festményei – kiállítás megnyitó

“A Szűzanya és a szentek tisztelete” c. kiállítás megnyitója szombaton, 2023. május 27-én 14 órakor lesz a plébánián sekrestyésünk, Szilágyi Stella ikon- és szentkép festményeiből.

A kiállítás az irodai nyitvatartás óráiban lesz látogatható, kedden és szerdán 10-12 óráig, csütörtökön és pénteken délután 15-17 óráig.