plébános bejegyzései

Advent 1. vasárnapja

Számunkra, keresztények számára a Szentírás az ószövetségi résszel együtt teljes. Miközben valljuk, hogy Isten az ő fia, Jézus Krisztus által tette elérhetővé számunkra az örök életet a megváltás ajándéka által, azt is hisszük, hogy Isten kezdetektől fogva akarta magát megismertetni az emberrel. Amit a próféták tolmácsolásából ismerhetünk meg Istenről az Ószövetségben, az ugyanolyan értékű, mint amit az Újszövetségben Fia által tár fel előttünk, ami az előbbi kiegészítése és beteljesítése. Adventi időben sok olyan ószövetségi részen van lehetőségünk elmélkedni, amiből kiérezhető nagyfokú várakozás. Bár Jézus által Isten teljessé tette a megváltást az emberiség nagy családjának, számunkra azonban – egyénileg –, csak a földi életünk befejezése után válik az teljessé. Így érdemes olvasnunk, illetve hallgatnunk az ószövetségi írásokat is adventi időben, hogy Krisztus második eljövetelét mi is vágyakozva várjuk.

József atya

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Krisztus, a mindenség Királya

Krisztust, a mindenség Királyát minden szentmisén megünnepeljük, különösképpen az alábbi módon juttatjuk ezt kifejezésre. Miután közösen elimádkozzuk a Miatyánkot, a pap így folytatja: „Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól; Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.”, a hívő közösség pedig feleli: „Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.”. Legyen ez a fohász hitvallásunk is a mindennapi életünkben.

József atya

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.