Évközi 23. vasárnap

Abban az időben: Jézus elhagyta Tirusz vidékét, és Szidonon át a Galileai-tóhoz ment a Tízváros határába. Itt eléje hoztak egy dadogva beszélő siketet, és kérték, tegye rá a kezét. (Jézus) félrevonta őt a tömegből, a fülébe dugta az ujját, majd megnyálazott ujjával megérintette a nyelvét. Föltekintett az égre, fohászkodott és így szólt: „Effata, azaz: Nyílj meg!” Azon nyomban megnyílt a füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt. Jézus megparancsolta nekik, hogy a dologról ne szóljanak senkinek. De minél jobban tiltotta, annál inkább hirdették. Szerfölött csodálkoztak, és hangoztatták: „Csupa jót tett: A siketeket hallókká teszi, a némákat pedig beszélőkké!”

(Mk 7, 31-37)

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Szeptember eleji miserend és irodai félfogadás

Szeptembertől vasárnap délelőtt 11 órakor is lesz már szentmise, de szeptember 5-én este egyházmegyénk templomaiban, és így nálunk sem lesz szentmise, mivel minden hívőt a Kongresszus nyitó szentmiséjére várunk. Regisztrált testvéreinkkel a kijelölt szektorban találkozunk, a belépés helyéről értesítjük őket. A Kongresszus hetében templomunkban rendkívüli miserendet tartunk. Részletek a Hírlevélben.

Ezen a héten visszatérünk az évközi munkarendhez: irodánkban keddtől péntekig 10:00 –12:00 és 15:00 –17:00 óráig fogadunk. Karitász a szerda délutáni fogadó órában.

Évközi 22. vasárnap

Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától származik, akinél nincs változás, sem árnyéka a változandóságnak. Szabad akaratból nemzett minket az igazság igéjével, hogy mintegy zsengéje legyünk az ő teremtésének. Azért vessetek el minden tisztátalanságot és a különféle gonoszságokat, és fogadjátok szelídséggel a belétek oltott igét, amely meg tudja menteni lelketeket. Cselekedjetek az ige szerint, s ne csak hallgassátok, önmagatokat ámítva. Mert ez a tiszta és szeplőtlen vallásosság az Isten és Atya előtt: meglátogatni az árvákat és özvegyeket szorongatásukban, és önmagunkat szeplőtelenül megőrizni ettől a világtól.

(Jak 1,17-18.21b-22.27)

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 21. vasárnap

Abban az időben Jézus tanítványai közül, akik (Jézus szavait) hallották,
többen azt mondták: „Kemény beszéd ez. Ugyan ki hallgatja?” Jézus tudta,
hogy tanítványai méltatlankodtak miatta, azért így szólt hozzájuk: „Ez
megbotránkoztat titeket? Hát ha majd azt látjátok, hogy az Emberfia fölmegy
oda, ahol azelőtt volt! A Lélek az, ami életre kelt, a test nem használ semmit.
A szavak, amelyeket nektek mondok, Lélek és élet. De vannak közöttetek,
akik nem hisznek.” Jézus ugyanis kezdettől fogva tudta, hogy kik nem hisznek
benne, és hogy ki fogja őt elárulni. Aztán így folytatta: „Ezért mondtam
nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya meg nem adja neki.”
Ettől kezdve tanítványai közül sokan visszahúzódtak, és többé nem jártak
vele. Jézus ezért a tizenkettőhöz fordult: „Ti is el akartok menni?” Simon
Péter ezt válaszolta neki: „Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad
vannak. Mi hittünk, és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje.”

(Jn 6,60-69)

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.