Évközi 31. vasárnap

Testvérem! R. Gutzwiller Elmélkedések János evangéliumáról című könyvében (fordította: dr. Kosztolányi István 1965 – kézirat) olvastam a következőket: «Az eukarisztikus beszédben az Úr három fokozaton vezeti az embert. 1. A manna; 2. Krisztus; 3. Az eukarisztikus szentség. Mindhárom elem egybetartozik: a jel, a tiszta szellemi láthatatlan beteljesedés és a látható alakban történő szellemi beteljesedés. Ennek megfelelően háromféle a vétel: a mannát csupán testileg vették, Krisztust csupán szellemileg a hitben, a szentséget testileg és szellemileg, és ezért az egész ember veszi ezt.» Mai áldozási énekünk az utóbbi vételről szól: „Engem az élő Atya küldött, s általa élek. Így az is élni fog általam, aki engem eszik – mondja az Úr.” (Jn 6,58)
Az élő Atya kifejezés a Bibliában csak itt szerepel: „Engem az élő Atya küldött, s általa élek.” Minden dolognak Ő az ősforrása, kezdete. A Fiúnak és nekünk is Jézus közvetítésével. „Így az is élni fog általam, aki engem eszik – mondja az Úr.” Nemcsak testét esszük, hanem egész valójával találkozunk. Krisztust magunkhoz véve az élő Atya erejét kapjuk, a Szentháromság életébe kapcsolódunk.
Testvérem! Ne felejtsük el sose, hogy az Oltáriszentség nem tárgy, hanem személy. Mi – a testből és lélekből összegyúrt emberek – az Eucharisztiában a meghalt, de feltámadt Krisztust vesszük magunkhoz. JÓ PÁSZTOROM! KÖSZÖNÖM, HOGY LÁTHATÓ ALAKBAN TALÁLKOZHATOM VELED. HITTEL FOGADOM SZENTSÉGI JELENLÉTEDET ÉS ÖRVENDEZVE FOGADLAK ÉLETEMBE.

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Mindenszentek ünnepe

Testvérem! Mindenszentek ünnepén a liturgia középpontjában a Nyolc boldogság áll. Ezen az ünnepen ugyanis az örök boldogságra jutott embereket ünnepeljük. A Nyolc boldogságot olvassuk az evangéliumban, és ebből idéz az áldozási ének is: „Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.” (Mt 5,8-10) Hogy boldogok legyünk, nem elég ismerni Jézus mondásait, hanem meg is kell azokat valósítanunk. (Vö.: Jak 1,25)
Jakubinyi érsek atya magyarázata szerint Jézus azokat hirdeti boldogoknak, akik – a közvélemény szerint – nem azok. A tiszta szívűeket, akik elfordulnak az élvezetektől. A békességben élőket, akik nem harcolnak az igazukért. Az üldözötteket, akiknek félniük kell. Jézus «bevezeti az erkölcsi forradalmat, amely még napjainkban sem zárult le.» Ezt az értékrendet a kereszt és a húsvét titka magyarázza meg. «Az örök élet ígérete nélkül értelmetlenek volnának azok az erkölcsi követelmények, amelyeket Urunk felállít.» Ma azokra gondolunk, akik már eljutottak oda. A szentáldozásban pedig az Örök Élet Kenyerét vesszük magunkhoz, aki oda segít minket.
Testvérem! A Nyolc boldogság állításai jelen idejűek. Mindez földi életünkben megvalósulhat, ha elfogadjuk Mesterünk forradalmát, és Vele járjuk életünk útját. JÓ PÁSZTOROM! KÖSZÖNÖM, HOGY A MAI SZENTMISÉBEN IS MAGADAT ADOD NEKEM TÁPLÁLÉKUL. ALAKÍTS HASONLÓVÁ MAGADHOZ, HOGY VELED ÉLVE MÁR MOST MEGTAPASZTALJAM AZ IGAZI BOLDOGSÁGOT.

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.