Képviselő-testület

A képviselő-testület tagjai:

Tampu Ababei József atya – Krisztinavárosi Havas Boldogasszony templom plébánosa
Matolcsy Kálmán atya

Morandini Kristóf – Képviselő-testület világi elnöke
Arató Domonkos – Képviselő-testület világi elnökhelyettese

Agonás Szonja – hírlevélszerkesztő, bérmálkozók felelőse
Bodonné Pallos Edit – gazdasági bizottsági tag
Gertheis Miklósné – hitoktatás és elsőáldozási felkészítés
Gönczi Zsuzsanna – számvizsgáló
György-Farkas József – műszaki ügyek
Horváth Orsolya – jegyző
Jeszenkovits Ádám – cserkészcsapat kapcsolattartója, tűzvédelem
Keviczky Dóra – jegyző
Nyáry Zsigmond – Szent Gellért Iskola igazgatója
Nyíri-Szabó Attila – hangosítás, vetítés
Palugyay-Masát Miklós – gazdasági bizottsági tag, weblapszerkesztő
Perémy Gábor – karitászcsoport képviselője
Selmeczi-Kovácsné Zsuppányi Marianna – számvizsgáló
Szilágyi Stella – sekrestyés, templomgondozó csoport
Tarnóczi Erzsébet – kántor, énekkaros összekötő
Tibély András – pénztáros
továbbá a Szociális Missziótársulat nővéreinek, a Farkas Edith Szeretetotthonnak a kapcsolattartója


Tiszteletbeli tagok:
dr. Andrásfalvyné Vicenty Mária
dr. Fórián-Szabó Péter
Hajnáné Végvári Ágota
Karai Péter
Karainé dr. Tóth Margit
Szelényi András
Varga Antal
dr. Zelliger Erzsébet
Zsolt Miklós