Schola

A gyerekek péntekenként 18:30-tól 19:30-ig próbálnak. Kéthetente énekelnek a vasárnap reggeli 9-es szentmisén és ilyenkor a mise előtt negyed 9-kor is találkoznak.
Vezető: Rónaszékiné V. Zsófia
Email: ronaszekizsofi@citromail.hu
Telefon: +36 20 993 3074

A felnőttekkel Kisdi Eszter próbál vasárnaponként 17:15-től.
Email: eszter.kisdi@hotmail.it


A krisztinavárosi szkóla története

 „Nem érdemes szkólázni, csak ha minőségileg jobb s hitelesebbb liturgiát tudunk ezzel elérni”[1]

A krisztinavárosi szkólát 1978-ban alapította Szendrei Janka, hogy az addigi kutatómunkája során összegyűjtött liturgikus énekeket, magyar forrású gregorián tételeket a gyakorlatban is használatba vehessék, s azokat egy konkrét templom életébe bevezesse. Előtte már két másik helyen is vezetett liturgikus kórust (Törökőr, Rókus-templom), s az ott szerzett tapasztalatokat felhasználva fogott a munkához, Török József atya hathatós támogatásával. Az évek, évtizedek alatt végzett kitartó munkával a Krisztina-templom szkóláját valójában „minden szkólák anyjává” fejlesztette, melynek alapját a rendszeres heti szolgálat – mise és vesperás -, valamint egy egyedülálló liturgikus énekrepertoár kialakítása jelentette. Ez a gyűjtemény többszáz anyanyelvű gregorián ének használatát, valamint könnyű, a liturgikus időkereteket nem szétfeszítő többszólamú darabok felhalmozását jelenti. A zeneakadémiai egyházzene-tanszak újraindulásától kezdve az egyetem (akkor még Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola) egyházzenész hallgatói kötelező liturgikus gyakorlat keretében tapasztalhatják meg ezen tételek alkalmazhatóságát.

1999-ben az első, akkor még csak három szkóla részvételével lezajlott, azóta sokszáz fiatalt nevelő gödöllői szkólatábort a repertoárbővítés és más templomok szkóláival való kapcsolattartás igénye hívta életre. A krisztinavárosi szkóla ezekben a táborokban az alapítás óta tevékeny résztvevő.

Az első generációk felnövekedése után 2012-ben alakult újjá a gyermekszkóla, amelyben túlnyomórészt „másodgenerációs” gyerekek, Janka néni kezei alatt felnőtt, s azóta szülővé vált énekesek gyermekei a tagok. Ők kéthetente énekelnek a vasárnap reggeli 9 órai szentmisén, Vigassy Mihály plébános atya támogatásával. A felnőttek 2002 óta az esti fél hetes misén és az azt megelőző vesperáson énekelnek Török József atya celebrálása mellett. A szkóla életében a csúcspontot mindig a Nagyhét teljes végigéneklése jelenti, ahol a két társaság egyesült erővel látja el liturgikus énekekkel és igényes többszólamú tételekkel a szertartásokat.

Az utóbbi években a nagyheti szertartások rendszeres látogatója Piotr Sakharov moszkvai liturgiatörténész. Idézet egyik leveléből:
„A zsinati atyák – mind tudjuk ezt – szorgalmazták a teljes gyülekezet bekapcsolódását a miseénekek éneklésbe, de ezzel együtt a templomi kórusok fejlődését is szorgalmazták. Ennek megvalósulását látom a templomukban: van egy kórus, akik a legmagasabb szakmai színvonalon működnek, de a gyülekezet is aktívan részt vesz, éneklésével támogatva az énekelt liturgia megszólalását a gregorián tételek terén is. Nem sok templomban találkozhatunk ezzel!”

[1] https://www.parlando.hu/2018/2018-5/Szendrei_Janka.pdf