Képviselő-testület

A Képviselő-testület tagjai 2019. augusztusától:

Vigassy Mihály plébános – Krisztinavárosi Havas Boldogasszony templom plébánosa
Matolcsy Kálmán atya

Morandini Kristóf – Képviselő-testület világi elnöke
Arató Domonkos – Képviselő-testület világi elnökhelyettese

Agonás Szonja – hírlevélszerkesztő, bérmálkozók felelőse
Bodonné Pallos Edit – gazdasági bizottsági tag
Gács Klára – irodai munkatárs
Gertheis Miklósné – hitoktatás és elsőáldozási felkészítés
Gönczi Zsuzsanna – számvizsgáló
György-Farkas József – műszaki ügyek
Horváth Adrián – gazdasági bizottsági tag
Horváth Orsolya – jegyző
Jeszenkovits Ádám – cserkészcsapat kapcsolattartója, tűzvédelem
Keviczky Dóra – jegyző
Nyáry Zsigmond – Szent Gellért Iskola igazgatója
Nyíri-Szabó Attila
Palugyay-Masát Miklós – weblapszerkesztő
Perémy Gábor – karitászcsoport képviselője
Selmeczi-Kovácsné Zsuppányi Marianna – számvizsgáló
Szilágyi Stella – sekrestyés, templomgondozó csoport
Tarnóczi Erzsébet – kántor, énekkaros összekötő
Tibély András – pénztáros
továbbá a Szociális Missziótársulat nővéreinek, a Farkas Edith Szeretetotthonnak a kapcsolattartója


2019. augusztus 4-től új örökös tiszteletbeli tagok:
Fórián Szabó Péter
Szelényi András
Varga Antal
Zsolt Miklós