Kiemelt bejegyzés

Filmvetítés

Szombaton, február 24-én délután 4 órára invitáljuk a kedves testvéreket A levél című dokumentumfilm vetítésére a plébániára. Az alkotás Ferenc pápa Laudato si’ (Áldott légy) kezdetű enciklikája nyomán született, melyet 2015-ben írt a környezeti krízisről és közös otthonunk, a Föld megóvásáról. A filmvetítés után beszélgetésre is sort kerítünk és azt követően környezetbarát agapéra várjuk az érdeklődőket.

Nagyböjt I. vasárnapja

Abban az időben a Lélek kivitte Jézust a pusztába. Negyven napig kint volt a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Amikor Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”

Mk 1,12-15

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi VI. vasárnap

Abban az időben: Egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: „Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!” Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom! Tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a szavakkal: „Vigyázz, ne szólj erről senkinek egy szót sem, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért mutasd be a Mózes rendelte áldozatot, bizonyságul nekik.” Ám az, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább kint, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek.

Mk 1,40-45.

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi V. vasárnap

Abban az időben Jézus kijött a zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik. Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda. Hajnalban Jézus nagyon korán kelt. Kiment (a házból), elment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utánamentek. Mikor megtalálták, azt mondták neki: „Téged keres mindenki!” De ő azt felelte: „Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, – hiszen ezért jöttem.” És ment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket.

Mk 1,29-39

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Gyerekes családi délelőtt

A Közösségépítő csoport február 17-ére, szombat délelőttre fél 10-től gyerekes családi délelőttöt szervez a Cserkészotthonba. A téma: Gyermekek pénzügyi nevelése – műhelymunka. Előadó: Pápai Szabolcs Károly senior digitális terméktervező. A részvételhez regisztrációt kérünk a https://forms.gle/43GebDxrhDbhuMUg6 linken. A gyerekek felügyeletét megoldjuk. Mindenkit szeretettel várunk!