Kiemelt bejegyzés

Roráte szentmise

Advent hétköznapjain templomunkban hétfőtől péntekig reggel ½ 7-kor lesz roráte szentmise. Előtte elimádkozzuk az Úrangyala imádságot, ezért kérjük, hogy 10 perccel korábban érkezzenek. Roráte után sajnos nem lesz agapé, de minden mise után lesz ½ órás Szentségimádás.

Kiemelt bejegyzés

Járványügyi rendelkezések az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében 2021. november 7-től az alábbi rendelkezések lépnek életbe.

Az állami előírások szigorodására, valamint számos paptestvér és hívő kérésére tekintettel Főegyházmegyénkben 2021. november 7-től az alábbi rendelkezések lépnek életbe:

1. A szenteltvíztartókat ürítsük ki, a bejáratoknál helyezzünk ki kézfertőtlenítőket.
2. A szentmisében és más liturgikus cselekmények során mellőzzük a kézfogásokat.
3. Templomainkban és zárt helyiségekben tartott rendezvényeken használjunk maszkot.
4. Áldoztatáskor minden áldoztatónak maszkot kell viselnie és áldoztatás előtt fertőtlenítenie kell a kezét; az áldoztatás csak kézbe történhet.

Imádkozzunk, hogy a beoltottak számának növekedésével a járvány veszélye végre elmúljon hazánkban!

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Ádvent 2. vasárnapja

Az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. És ő bejárta a Jordán egész vidékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogy meg van írva Izajás próféta beszédeinek könyvében: „A pusztába kiáltónak ez a szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el. Ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden ember meglátja az Isten üdvösségét.”

Lk 3,2-6

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Ádvent 1. vasárnapja

Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről: „Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok.
Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe előtt.”

Lk 21,25-28.34-36

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.