Szűz Mária, Isten anyja

Testvéreim! Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy felszabadítson minket a törvény szolgaságából, és a fogadott fiúságot elnyerjük. Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten szívünkbe elküldte Fiának Lelkét, aki ezt kiáltja: „Abba! Atyám!”. Nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú, és ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is.

Gal 4,4-7

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Karácsony

Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.
Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.
És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.

Jn 1,1-5.9-14

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

December végi miserend

December 24-én, pénteken 16:00 órakor Pásztorjáték lesz templomunkban, amelyre szeretettel várjuk a gyermekeket. Ezen a napon szentmise csak éjfélkor lesz.
December 25-én és 26-án teljes vasárnapi miserendet tartunk.
December 27-30-án, hétfőtől csütörtökig szentmise naponta reggel 8 órakor lesz.
December 31-én, pénteken az év végi hálaadó szentmise délután 5 órakor kezdődik. Újév napja – Szűz Mária, Isten anyja – kötelező ünnep, vagyis szentmisén való részvételi kötelezettséggel járó ünnep. Aznap délelőtt 10 órakor és este 6 órakor lesz szentmise.

Ádvent 4. vasárnapja

Az angyali üdvözlet után Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt felujjongott a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked!”

Lk 1,39-45

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.