ELCSENDESEDŐS LELKIGYAKORLAT

2024. JÚLIUS 15-19.
PÜSPÖKSZENTLÁSZLÓ – ÉLETRENDEZÉS HÁZA
TAMPU-ABABEI JÓZSEF ATYÁVAL

TELJES ELLÁTÁSSAL HÉTFŐ DÉLUTÁNTÓL PÉNTEK DÉLIG

ELHELYEZÉS KÜLÖN SZOBÁKBAN, (házaspárok megbeszélés szerint)

KÖLTSÉGE: 45.000.-Ft/fő az útiköltségek nélkül.

Utazást közösen gépkocsival megszervezzük, ehhez várjuk a gk. felajánlásokat.

A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket a 15.000.-Ft előleg befizetésének sorrendjében tudjuk fogadni a plébánián irodaidőben vagy a sekrestyében.

Érdeklődni lehet a bernadetthild@yahoo.com email címen.

XI. évközi vasárnap

Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek: „Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan. A föld magától hoz termést: Először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor pedig a termés engedi, az ember mindjárt fogja a sarlót, mert itt az aratás. Majd folytatta: „Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen példabeszéddel szemléltessük? Olyan, mint a mustármag, amely, amikor elvetik a földbe, kisebb minden más magnál a földön. Mikor azonban elvetik, kikel és minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Nagy ágakat hajt, úgyhogy az ég madarai az árnyékában laknak.” Sok hasonló példabeszédben hirdette nekik az igét, mert így tudták megérteni. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Mikor azonban egyedül volt tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik.

Mk 4,26-34

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

X. évközi vasárnap

Abban az időben: Jézus az ő tanítványaival elment haza. Ismét olyan nagy tömeg gyűlt össze, hogy még evésre sem maradt idejük. Amikor rokonai ezt meghallották, odamentek, hogy elvigyék őt. Az a hír járta ugyanis, hogy megzavarodott. Közben anyja és testvérei is odaértek. Megálltak kint, üzentek érte és hívatták. Körülötte tömeg ült. Azt mondták neki: „Anyád és testvéreid keresnek téged odakint.” Ő így válaszolt: „Ki az én anyám és kik az én testvéreim?” Azután végighordozva tekintetét a körülötte ülőkön, ezt mondta: „Íme, ezek az én anyám és az én testvéreim! Mindaz, aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem, nővérem és anyám!”

Mk 3,20-21.31-35

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Krisztus Szentséges Teste és Vére – Úrnapja

Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta nekik: „Vegyétek, ez az én testem.” Majd fogta a kelyhet, hálát adott, odanyújtotta nekik, és mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt: „Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik. Bizony mondom nektek: nem iszom többé a szőlő terméséből addig a napig, amíg az újat nem iszom az Isten országában.” Ezután zsoltárt énekelve kimentek az Olajfák hegyére.

Mk 14,22-26

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.