Évközi 14. vasárnap

“Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az Ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez! Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulását szolgálja.”

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 13. vasárnap

A héten Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe lesz. Mind a személyiségük, mind az életútjuk lényeges különbözik egymástól, de abban hasonlóság van, hogy mindketten eljutottak arra a felismerésre, hogy elkötelezetten, akár életük árán is hirdessék a Jézusról szóló tanítást. Gondolhatnánk, hogy erre manapság már nem kerülhet sor, mármint arra, hogy életünk árán tegyünk mi is tanúságot Jézus iránti elköteleződésünkről, pedig az idők jelei sok hasonlóságot mutatnak. Az apostolok arról tanúskodtak, amit láttok és hallottak. Törekedjünk mi is megismerni az Igazságot, hogy azon az Úton tudjunk haladni, ami az örök Életre vezet.

József atya

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Nyári miserend és irodai félfogadás

Nyári miserendünk és irodai szolgálatunk július és augusztus hónapban:

Vasárnaponként csak 9:00 és 18:00 órakor lesz szentmise, a 11:00 órai szentmise elmarad!

Irodai félfogadást kedden és szerdán 10:00 – 12:00 óráig, valamint csütörtökön és pénteken 15:00 – 17:00 óráig tartunk. Karitász csütörtökön 15:00 – 17:00 óráig.