plébános bejegyzései

Urunk Mennybemenetele

Az Élő Rózsafűzér zarándoklat, valamint a csíksomlyói pünkösdi búcsú aktualitása kapcsán elmondhatjuk, hogy napjainkban a zarándoklat lelki valóságtartalma is sokat veszített jelentőségéből. Talán azért, mert a lelki életünket is meghatározza a „minimalista szemlélet”: Csak a legszükségesebb időt fordítsuk rá, hogy több mindenhez jussunk hozzá! Bár a világ éppen erre ösztönöz bennünket, mégis ki kell mondanunk, hogy ez nem jó. A sok betegség vagy beteges gondolat a világban arra mutatnak rá, hogy több időt kell fordítanunk a lelkünkre, ami nem „valami”, amit nem adhatunk be a szervízbe, hanem több időt kell eltöltenünk úgy, hogy minden mást félre teszünk arra az időre.

József atya

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Húsvét 6. vasárnapja

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja,
könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején,
hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől,
mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz,
Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk,
engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak,
mutass be minket Szent Fiadnak. Ámen.

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Húsvét 5. vasárnapja

Május és április hónapban különös módon fejezzük ki szeretetünket a Szűz Anya iránt. A „Májusi ájtatosság”-ként ismert imádságban égi Édesanyánkat szólítjuk meg a Szentírásból merített különféle módokon, kérve az ő közbenjárását fiánál, Jézus Krisztusnál. Őseink számtalanszor megtapasztalták Szűz Anya hathatós segítségét, a mi templomunk és közösségünk is ennek bizonyítéka. Éljünk a lehetőséggel, és akár nagyobb áldozat árán is vegyünk részt ezeken az alkalmakon. Merjünk nagyobb jelentőséget tulajdonítani az isteni kegyelemnek, és ne csak „fogyasztói”, hanem annak kiesdői is legyünk. Ebben égi Édesanyánk, Szűz Mária segítségét is kérjük magunknak és szeretteinknek egyaránt.

József atya

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.