plébános bejegyzései

Évközi 18. vasárnap

Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből: „Boldog a méh, mely hordozott téged, és az emlő, amely táplált!” Erre Jézus így válaszolt: „És még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják!”

(Lk 11,27-28)

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 16. vasárnap

Abban az időben az apostolok összegyűltek Jézushoz, és beszámoltak mindarról, amit tettek és tanítottak. Ő így szólt hozzájuk: „Gyertek ti is, (menjünk) a pusztaságba egy magányos helyre, hogy pihenjetek egy kicsit!” Mert olyan nagy jövés-menés volt körülöttük, hogy még evésre sem maradt idejük. Bárkába szálltak tehát és elmentek egy elhagyatott helyre, hogy magukban legyenek. De sokan látták, amikor elmentek, és sokan megtudták. Erre minden városból gyalog odasiettek, és megelőzték őket. Amikor kiszállt és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért tanítani kezdte őket sok mindenre.

(Mk 6,30-34)

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 13. vasárnap

A héten Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe lesz. Mind a személyiségük, mind az életútjuk lényeges különbözik egymástól, de abban hasonlóság van, hogy mindketten eljutottak arra a felismerésre, hogy elkötelezetten, akár életük árán is hirdessék a Jézusról szóló tanítást. Gondolhatnánk, hogy erre manapság már nem kerülhet sor, mármint arra, hogy életünk árán tegyünk mi is tanúságot Jézus iránti elköteleződésünkről, pedig az idők jelei sok hasonlóságot mutatnak. Az apostolok arról tanúskodtak, amit láttok és hallottak. Törekedjünk mi is megismerni az Igazságot, hogy azon az Úton tudjunk haladni, ami az örök Életre vezet.

József atya

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.