plébános bejegyzései

Évközi 29. vasárnap

Abban az időben Jézus ezt mondta: „Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”

(Mk 10,45)

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 28. vasárnap

Abban az időben amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus megkérdezte: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!”

(Mk 10,17-19)

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 27. vasárnap

Abban az időben János így szólt Jézushoz: „Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. Megtiltottuk neki, mert nem követ minket.” Jézus ezt válaszolta: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van.

(Mk 9,38-41)

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 26. vasárnap

„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom nektek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem megy be oda.”

(Mk 10,16)

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.