Horváth Ágoston bejegyzései

Évközi 33. vasárnap

A talentumokról szóló példabeszéd nem csak a földi életben való boldogulásunkról szól. A Teremtő jóvoltából kapott tehetségünk és képességeink ugyan jelentős mértékben határozzák meg e világi életminőségünket, de azok kamatoztatásának a belső motivációja azonban, a túlvilági életünket alapozzák meg bennünk. A félelmeink és kifogásaink lefojtják bennünk „a másokért való tenni-akarás tüzét”, aminek következménye, hogy előbb-utóbb kialszik bennünk „az élni-akarás vágya” is, így az örök élet utáni vágy is. Kérjük az Úr kegyelmét, hogy utolsó leheletünk erejéig tudjuk kamatoztatni a ránk bízott talentumait, és azok gyümölcse sokak segítésére és a magunk üdvösségére váljék.

József atya

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 32. vasárnap

A mennyek országáról szóló mai példabeszéd részben magyarázatot ad a mindennapi életünk ama kérdésére is, hogy „Miért olyan nehéz jónak lenni?”. Nem csak a természetünk korlátai és törékenysége oka a visszatérő kudarcainknak, hanem a kegyelmi állapot hiánya is. A lámpásainkba szükséges olaj arra a lelki állapotunkra mutat rá, amely állapotban az Úrral való találkozásunk nem kétségbeejtő pillanat, hanem szívből fakadó öröm.

József atya

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.