Morandini Kristóf bejegyzései

Évközi 15. vasárnap

„Abban az időben: Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével elküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett. Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot: sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra. Azután így folytatta: „Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük.” Azok elmentek s hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak.”

(Mk 6,7-13)

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 14. vasárnap

“Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az Ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez! Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulását szolgálja.”

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Krisztinavárosi esték – Önvezető Autózás: Hogyan építsünk sofőrt szilíciumból

Május 17-én, hétfő fél nyolctól online kerül sor a következő Krisztinavárosi Esték következő  alkalmára, melyre szeretettel hívjuk testvéreinket. Dr. Rudán János előadását hallgatjuk majd, melynek témája az önvezető autózás. 

Az online közvetítést itt, vagy templom Facebook oldalán lehet majd követni. (Az előadás csak 19:30-kor fog megjelenni a honlapon. Amennyiben nem jelenik meg, akkor érdemes a honlapot frissíteni.)

www.facebook.com/havasboldogasszony

Az est plakátja itt található.

Máriaremetei Karizmák ünnepe

Szeretettel hirdetjük kedves testvéreinknek a Pünkösdhétfőn, Máriaremetén megrendezésre kerülő Karizmák ünnepét.

A Karizmák Ünnepén Szentlélek-hívásra és tanúságtételekre is sor fog kerülni, valamint tájékoztató fog elhangzani a NEK-ről.

Az ünnepi szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros, prímás lesz.

Az esemény honlapja: http://kim.katolikus.net/

Évközi 15. vasárnap

Az emberi szónak hatalma van. Lenyűgöz vagy elcsábít, segít vagy tönkretesz. Akár tömegeket is mozgósíthat. Isten ajkának igéi természetesen hatékonyabbak: „nem tér vissza hozzám eredménytelenül.” (Iz 55,11b) A kezdetben elég volt egy „legyen” és létrejött a világ. Évszázadokon át a prófétai szó életben tartotta a Messiásba vetett reményt. Az idők teljességében pedig örök Szavát, az Igét küldte hozzánk Isten. Izajás próféta a mai olvasmányban Isten igéjét a csapadékhoz hasonlítja. Ahogy a hó előbb elolvad, és csak később táplál, úgy Isten üzenetének hatása sem érezhető azonnal, viszont biztos. Ahogyan az eső felülről érkezik, és a növényeket abban segíti, hogy az ég felé növekedjenek, úgy az Istentől érkező ige az embert Isten világába emeli. „Végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem.” (Iz 55,11c) Mi tudjuk már, hogy Isten Igéje maga Jézus Krisztus. Tanítása változtasson meg minket, ahogyan az eső „megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi” (Iz 55,10b) Legyünk engedelmes befogadói Isten üzenetének. Tanúskodjunk életünkkel Isten Igéjének hatékonyságáról! [D.F.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.