Évközi 22. vasárnap

A mai evangéliumi elbeszélésben Jézus magatartását megdöbbentőnek, sőt, talán bántónak is találhatnánk Péter személyére vonatkozólag. Annak a tanítványának féltő szeretetét, akit másutt Jézus „sziklának” nevez, most elutasítja, és teljesen elhatárolódik gondolkodásmódjától, olyannyira, hogy felszólítja: „Távozz tőlem, sátán!”. Ilyenkor érthetjük meg jobban mi is, hogy mi a tétje annak, amit mondunk, teszünk vagy gondolunk. Mint Isten képmásai, ezen képességeinket ugyanis, azért kaptuk, hogy Isten ügyét szolgáljuk. Mi nem csak „az anyagi mivoltunkkal” hirdethetjük Isten bölcsességét az univerzumban fellelhető minden teremtményhez hasonlóan, hanem azon különleges adottságainkkal, amik megkülönböztetnek bennünket minden más teremtménytől, Isten végtelen szeretetét és irgalmát is megjeleníthetjük, azaz közvetíthetjük a világban. Ennek tükrében, érthető „a testté lett Ige” elhatárolódó magatartása egy olyan helyzetben, amely Őt ettől teljesen eltérő irányba kívánta ösztönözni. „Azután így szólt tanítványaihoz: ‘Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen’.”

József atya

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.