SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

A mennyei Atya gyermekei, a Fiú testvérei és a Szentlélek templomai vagyunk. Kérjük az Atyát a Fiú által a Szentlélekben, hogy segítse hívő népét:

Mindenható, örök Isten, engedd, hogy akik a keresztségben gyermekeid lettünk, kegyelmeddel a Szentháromság boldogító látására eljussunk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.