Templomunk búcsúünnepe: 2020. augusztus 5-e, szerda

Egész napos szentségimádás
8.00: szentóra
12.00: örvendetes rózsafüzér
15.00: fájdalmas rózsafüzér
19.15: espereskerületi atyák részvételével ünnepi szentmise
Az ünnepi szentmisén az új plébános bemutatása.