Urunk szenvedésének vasárnapja, virágvasárnap

Jézus még egyszer hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. Ekkor a templom függönye kettéhasadt, felülről egészen az aljáig. A föld megmozdult, a sziklák megrepedtek. Sírok nyíltak meg, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Az ő feltámadása után előjöttek a sírokból, bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. A százados és a többiek is, akik Jézust őrizték, a földrengés és a történtek láttára igen megrémültek, és így szóltak: „Ez valóban Isten Fia volt!”

Mt 27,50 – 54

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.